Bordesholm k., Holsten. Kenotaf. Slægtstavler for Frederik 1 og Anna af Brandenburg

 

 

 

 Ungarn

Oldemor – MMM

Elisabeth

Af Ungarn/Böhmen

1409-1442

 

 Ungarn

Mormor – MM

Anne af

Ungarn

1432-1462

Oldefar – MMF

Albrecht 2 af Habsburg

1397-1439

Tysk konge 1438-39

 Sachsen

Mor – M

Elisabeth/Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

 Braunschweig

Oldemor – MFM

Catharine af

Braunschweig-Lüneburg

 

 

Morfar – MF

Hertug William 3

den tapre af

Sachsen-Thüringen

1425-1482

Oldefar – MFF

Hertug Friedrich 1

den stridbare

af Sachsen

1370-1428

Kvinde

Anna

Af Brandenburg

1487-1514

 

  Østrig

Oldemor – FMM

Katharina

Af Østrig

1423-1493

 

 Baden

Farmor – FM

Margaret

Af Baden

1431-1457

Oldefar – FMF

Markgreve Karl 1

Af Baden-Baden

+1475

 Brandenburg

Far – F

Johann 2 Cicero

Af Brandenburg

1455-1499

 Bayern

Oldemor – FFM

Elisabeth af

Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

Farfar – FF

Albrecht 3 Achilles

Af Brandenburg

1414-1486

Oldefar – FFF

Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

Gift 1502 med

 

 Liegnitz

Oldemor – MMM

Barbara

 Af Liegnitz

1372-1436

 

 Sachsen

Mormor – MM

Barbara

af Sachsen

1405-1465

Oldefar – MMF

Kurfyrst Rudolf 3

Af Sachsen

+1419

 Brandenburg

Mor – M

Dorothea

Af Brandenburg

1430-1495

 Bayern

Oldemor – MFM

Elisabeth

Af Bayern

1383-1442

 

 Brandenburg

Morfar – MF

Markgreve Johan

Af Brandenburg

1406-1464

Oldefar – MFF

Kurfyrst Frederik 1

Af Brandenburg

1372-1440

Mand

Frederik 1

Konge af Danmark

1471-1533

 

 Braunschweig

Oldemor – FMM

Catharine/Elisabeth af

Braunschweig-Lüneburg

+1423

 

 Slesvig-Ho.

Farmor – FM

Hedevig

Af Slesvig- Holsten

1398-1436

Oldefar – FMF

Gerhardt 6

Af Holsten

1370-1404

 Frederik 1

Far – F

Christian 1

Af Danmark

1425-1481

  Hohnstein

Oldemor – FFM

Agnes af

Hohnstein-Heiringen

1360-1404

Gift 2. gang 1518 med

Sophia

af Pommern

1498-1568

Oldenburg

Farfar – FF

Didrik den lykkelige

Af Oldenburg

1390-1440

Oldefar – FFF

Grev Christian 5

Af Oldenburg

+1423

 

 

 

Kenotaf over Hertug Frederik 1 og Anna af Brandenburg

 

I Bordesholm Klosterkirke, Holsten

 

 

 

 

 

Våben for Anna af Brandenburg og hertug Frederik af Slesvig-Holsten.

 

 

 

 

 Hertug Frederik og Anna af Brandenburg

 

 

 

Sarkofag af Cornelis Floris 1551-55 i Schleswig Domkirke

 

Over Kong Frederik 1 af Danmark

 

 

Frederik 1. Dansk konge 1523-1533

 

 

 

 

Frederik 1. blev født i 1471 og døde i 1533. Han var næstældste søn af
Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Frederik fik sin opdragelse i hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og blev
her hyldet som hertug i 1482 sammen med sin 16 år ældre broder, kong Hans.
Otte år senere deltes hertugdømmerne i to dele. Broderen kong Hans
fik den segebergske del, og Frederik fik den gottorpske del af området.

Fra 1490 til 1523 regerede hertug Frederik på Gottorp. Med stor dygtighed administrerede
 han hertugdømmet gennem en lang årrække med fred og stigende velstand.

Da Christian 2.s trone begyndte at vakle under ham, optog hertug Frederik
forbindelser med repræsentanter for den utilfredse danske adel.
Oprøret mod kongen bredte sig herefter hurtigt – den 8. marts 1523
erklærer hertug Frederik kongen krig, og allerede 18 dage
senere hyldedes Frederik som konge i Viborg.
Da Christian 2. den 13. april forlod København var vejen banet for,
at hertug Frederik kunne underskrive sin håndfæstning med adelen,
og lade sig hylde som kong Frederik 1. af Danmark og Norge.

I størstedelen af sin regeringsperiode opholdt Frederik 1. sig på Gottorp Slot.
Han kom kun til Danmark når det var absolut nødvendigt, og Norge besøgte han aldrig.

Selv om kongen var bundet af en streng håndfæstning, lykkedes det ham
alligevel at få stor politisk indflydelse. I anspændte situationer truede han
ganske enkelt med at fraskrive sig tronen til fordel for den
landflygtige Christian 2., hvis ikke han fik sine ønsker gennemført.
Et ejendommeligt – men ganske virkningsfuldt argument.

På trods af at Frederik 1. i håndfæstningen havde lovet at værne
om den katolske kirke, indførte han reelt religionsfrihed for lutheranere i Danmark.
Han beskyttede Hans Tausen, hvis stærkt lutheranske prædikener
vakte røre, ved at udnævne ham til sin kapellan. Desuden gennemførte Frederik 1.,
at bisperne fremover skulle vælges i Danmark.

I 1532 lykkedes det Frederik 1., at lokke Christian 2. til Danmark, under løfte om frit lejde.
Kongen brød løftet, og satte den tidligere monark i fængsel på Sønderborg Slot.

Frederik 1. var gift to gange. Første gang var da han i 1502 giftede sig med
kurfyrsten af Brandenburgs datter – den 15-årige hertuginde, Anna.
Hertuginden døde kun 27 år gammel. De nåede at få to børn,
 den senere kong Christian 3 (1503-1559) og Dorothea (1504-1547).

Med Sophia af Pommern fik han 5 børn: Hans (1521-1580), Elisabeth (1524-1586),
Adolf (1526-1586), Dorothea (1528-1575), Frederik (1529-1556).

Frederik 1. døde på Gottorp Slot den 10. april 1533 og blev begravet i Slesvig Domkirke.