Bordesholm, Holsten. Gravsten. Slægtstavler for Volf von der Wisch og Beke Ahlefeldt 

 

 

 

?

 

Oldemor – MMM

 

 

 

?

Mormor – MM

Jutta

 

Oldefar – MMF

?

 Stake

Mor – M

Beke Clausdatter

Stake

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Claus Stake

Af Nordsee

+1401

Oldefar – MFF

Markvard Stake

Kvinde

Beke Godskesdatter

von Ahlefeldt

+1460

 

 Limbek

Oldemor – FMM

Anne Johansdatter

Limbek

 

 Pogwisch

Farmor – FM

Anna Volfsdatter

Pogwisch

Levede 1423

Oldefar – FMF

Volf Pogwisch (III)

Ridder og råd

Nævnt 1411

 Ahlefeldt

Far – F

Godske von Ahlefeldt

Til Bossee m.m.

1400-1475

 Limbek

Oldemor – FFM

Catharine Clausdatter

Limbek

 

 

Farfar – FF

Claus von Ahlefeldt

Til Søgård

+1404 (Süderhamme)

Oldefar – FFF

Benedict von Ahlefeldt

Ridder og råd

Gift med

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

?

Mor – M

?

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Mand

Volf von der Wisch

Til Runtoft

+1480

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar – FMF

 Wisch

Far – F

Claus von der Wisch (IV)

Til Gjelting

1400-efter 1469

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Claus von der Wisch (III)

.1360-efter 1421

 

Oldefar – FFF

Claus von der Wisch (II)

I Bordestorf

+efter 1375

 

 

 

 

Gravsten over Volf von der Wisch og Beke von Ahlefeldt

 

                       

 

Volf von der Wisch til Runtoft var 1443 amtmand i Tønder,

1446 var han råd hos hertug Adolf.

1448 beseglede han kong Christians håndfæstning.

1455-57 var han høvedsmand på Haderslevhus.

1469 beseglede han Adelsforbundet.

Med Beke von Ahlefeldt fik han 8 børn.

 

 

 

 

 

2 våben: Wisch, Ahlefeldt