Bordersholm kirke, Holsten. Gravsten. Slægtstavle for Hans Reventlow

 

Gift med

Anna Reventlow

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

?

Mor – M

Anna

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Navn

Hans Reventlow

+1494

 

 

 

Oldemor – FMM

 

 

?

Farmor – FM

Ghese

 

Oldefar – FMF

 Reventlow

Far – F

Henrik Reventlow

Amtmand

+1465

 Split

Oldemor – FFM

Tzile Split

 

(delt våben, farven ukendt)

 

 

Farfar – FF

Hartvig Reventlow

Til Holm i Schönberg

Nævnt 1447

Oldefar – FFF

Henrik Grove Reventlow

Ridder

+1410

 

 

  

 

Forsvunden gravsten over Hans Reventlow og Anna

 

Hans Reventlow beseglede 1469

Adelens Forbundsbrev.

Han og Anna fik ingen børn.