Boddum kirke, Thy. Alter 1590/1701. Slægtstavler for Holger Thott og Helvig Rosenkrantz

 

 

 

Rosensparre

Oldemor – MMM

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

 

 Rud

Mormor – MM

Helvig Corfitzdatter

Rud

1613-1638

Oldefar – MMF

Corfitz Rud

Til Sandholt m.m.

1573-1630

 Krabbe

Mor – M

Birthe Gregersdatter

Krabbe

1634-1685

 Ulfstand

Oldemor – MFM

Vibeke Gregersdatter

Ulfstand

1559-1611

 

 

Morfar – MF

Gregers Krabbe

Til Fuglsang m.m.

1594-1655

Oldefar – MFF

Niels Krabbe

Til Vesløsgård m.m.

Nævnt 1597

Kvinde

Helvig Olufsdatter

Rosenkrantz

1656-1707

 

 Ulfeld

Oldemor – FMM

Helle Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

 

 Gyldenstierne

Farmor – FM

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

Oldefar – FMF

Mogens Gyldenstierne

Til Bjersgård m.m.

1548-1621

 Rosenkrantz

Far – F

Oluf baron Rosenkrantz

Til Egholm

1623-1685

 Grubbe

Oldemor – FFM

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 

 

Farfar – FF

Holger Rosenkrantz

 ”den rige”

Til Landting m.m.

1586-1647

Oldefar – FFF

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

Gift 1672 med

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

 Brahe

Mormor – MM

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

Oldefar – MMF

Axel Brahe

Til Elved

1550-1616

 Rosenkrantz

Mor – M

Dorte Holgersdatter

Rosenkrantz

Nævnt 1666

 Lange

Oldemor – MFM

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 

Morfar – MF

Holger Rosenkrantz

”den lærde”

Til Rosenholm m.m.

1574-1642

Oldefar – MFF

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

Mand

Holger Thott

Til Søfde m.m.

1647-1695

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

 

 Rantzau

Farmor – FM

Helvig Breidesdatter

Rantzau

1589-1611

Oldefar – FMF

Breide Rantzau

Til Rantzausholm

1556-1618

 Thott

Far – F

Otte Thott

Til Næs m.m.

1607-1656

 Brahe

Oldemor – FFM

Sophie Ottesdatter

Brahe

1556-1643

 

 

Farfar – FF

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

1580-1658

Oldefar – FFF

Otte Thott

Til Næs m.m.

1543-1588

 

 

 

Alter 1590/1701.

 

 

Holger Thott til Søfde, Marsvinsholm og Roskilde Kloster

var kongelig kommissær ved landmålingen.

1680 var han etatsråd.

Han havde været rig, men døde i en arm tilstand.

Helvig Rosenkrantz, der arvede Bodumbisgård, var sindssyg.

De fik 7 børn, hvoraf kun 2 overlevede.

 

 

 

Heraldik for Holger Thott og Helvig Rosenkrantz