Blenstrup kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Corfitz Tønnesen Viffert

 

Gift 1571 med

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

1544-1595

 

 

 Kabel

Tipoldemor – MMMM

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – MMM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar – MMMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 Brahe

Mormor – MM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 Thott

Tipoldemor – MMFM

Berete Bondesdatter

Thott

+1485

 

 

 

Oldefar – MMF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Tipoldefar – MMFF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 Ulfstand

Mor – M

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 

 Bille

Tipoldemor – MFMM

Mæritslef Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 

 Rosensparre

Oldemor – MFM

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

Tipoldefar- MFMF

Jens Jepsen

I Skarholt

+1460

 

 

Morfar – MF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Urup

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Due

eller Glob eller

N.N. Urup

 

 

 

Oldefar – MFF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Tipoldefar – MFFF

Henrik Gertsen (Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Navn

Corfitz Tønnesen Viffert

Til Næs

+1592

 

 

 Knob

Tipoldemor – FMMM

Sidsel Folmersdatter

Knob (Rigstrup)

 

 

 Urne

Oldemor – FMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

Tipoldefar – FMMF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

 Reventlow

Farmor – FM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

 Moltke

Tipoldemor - FMFM

Alhed Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

Tipoldefar – FMFF

Joachim Henriksen

Til Søbo m.m.

+1460

 Viffert

Far – F

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

 

 Siggem

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Henriksd.

Siggem

Nævnt 1413

 

 

 Rønnow

Oldemor – FFM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

Tipoldefar – FFMF

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 

 

Farfar – FF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

 ?

Tipoldemor – FFFM

?

 

 

 

Oldefar – FFF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

Tipoldefar – FFFF

Jon Viffertsen

Af Torstedlund

Nævnt 1419

 

 

 

Blenstrup kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for  Anna Gyldenstierne

 

Gift 1571 med

Corfitz Tønnesen Viffert

Til Næs

+1592

 

 

 Høg

Tipoldemor – MMMM

?

 

 

 Bielke

Oldemor – MMM

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

Tipoldefar – MMMF

Ture Bielke

(Svensk)

1425-1489

 

Gyldenstierne

Mormor – MM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

  Munk

Tipoldemor – MMFM

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

 

Oldefar – MMF

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård m.m.

+1504

Tipoldefar – MMFF

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

 Podebusk

Mor – M

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 

  Vendelbo

Tipoldemor – MFMM

Ingeborg Christiernsdatter

Vendelbo

 

 

 Moltke

Oldemor – MFM

Jytte Evertsdatter

Moltke

Tipoldefar – MFMF

Evert Moltke

Til Bavelse

+1454

 

 

Morfar – MF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

  Brostrup

Tipoldemor – MFFM

Helle Brostrup

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Oldefar – MFF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Tipoldefar – MFFF

Pritbern van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

Navn

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

1544-1595

 

 

 Jul

Tipoldemor – FMMM

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 

 Frille

Oldemor – FMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Tipoldefar – FMMF

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholm m.m.

+1470

 

 Bille

Farmor – FM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

  Lunge

Tipoldemor – FMFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – FMF

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Tipoldefar – FMFF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Gyldenstierne

Far – F

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

 

   Barsebek

Tipoldemor – FFMM

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor – FFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar – FFMF

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

 

 

Farfar – FF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

  Munk

Tipoldemor – FFFM

Anne Mogensdatter

Munk “den hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar – FFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar – FFFF

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

 

 

Blenstrup kirke, Ålborg Amt.

 

Gravsten over Corfitz Tønnesen Viffert og Anna Gyldenstierne

 

 

Corfitz Tønnesen Viffert til Næs var 1560 hofjunker,

1663-69 skænk. Han blev sendt til Frankrig, Sverige og Holland.

Han var fra 1565 forlenet med Katsløse, Hald, Helsingborg,

Odensegård, Malmø (1580-91), Kalundborg.

1585 var han landsdommer i Skåne.

1586 var han rigsråd.

Med Anna Gyldenstierne fik han 2 døtre.

 

 

Corfitz Tønnesen Viffert og Anna Gyldenstierne

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

Venstre side. Våben for Corfitz Viffert: Viffert, Ulfstand, Reventlow,

Brahe, Urne, Rosensparre, Urne, Lunge, løve øverst (ødelagt),

Urup (ødelagt), Moltke (ødelagt), Thott (ødelagt), Siggem, Bille

Knob, Kabel.

 

Adelsårbogens Rønnow er underligt nok erstattet af Urne.

 

Sammenholdt med faderens forsvundne sten i Roskilde og broderen

Jakob Vifferts sten i Viby var tipoldefædrene Jon Viffertsen gift med

en kvinde med løvevåben og Henrik Gertsen (Ulfstand) med en kvinde

af Urup-slægten og ikke af Due/Glob-slægten, som Adelsårbogen mener.

 

 

Højre side. Våben for Anna Gyldenstierne: Gyldenstierne, Podebusk,

Bille, Gyldenstierne, Skinkel, Moltke, Frille, Bielke, Lunge, Vendelbo,

Jul (ødelagt), Thott (ødelagt), Barsebek, Kabel, Munk, Høg (gris).

 

Her er Adelsårbogens Munk og Brostrup erstattet med Thott og Kabel.