Bested kirke, Thy. Alter. Slægtstavler for Elisabeth Sophie Rantzau og 2 mænd  

 

 

Mormor

 

 

Mor

?

 

Morfar

Mand

Hans Eifler (Eyffler)

Til Tandrup m.m.

+1724

 

Farmor

  Eifler

Far

?

 

Farfar

 

Gift 2. gang 1711 med

 

 

 

 

  Marsvin

Mormor

Margrethe Ottesdatter

Marsvin

1606-1650

 Urne

Mor

Helle Jørgensdatter

Urne

1639-1688

Morfar

Jørgen Urne

Til Årsmarke m.m.

1598-1642

Kvinde

Elisabeth Sophie

Rantzau

+1726

 Gersdorff

Farmor

Dorthe Christophersdatter

Gersdorff

1602-1626

 Rantzau

Far

Frantz Rantzau

Til Estvadgård m.m.

1620-1676

Farfar

Johan Rantzau

Til Rantzau m.m.

1597-1638

 

Gift 1. gang 1690 med

 

 

 

 

 

Mormor

 

     Sinclair

Mor

Boels Rutillia

Sinclair

 

Morfar

Mand

Erasmus Casimir von Bassen

Oberst

+1696

 

Farmor

    Bassen

Far

Casten von Bassen

ca.1590-

 

Farfar

 

 

 

 

Bested kirke, Thy. Alter 1638/1710

 

 

Elisabeth Sophie Rantzau til Tandrup fik 2 døtre med

oberst Erasmus Casimir von Bassen.

Derefter var hun gift med Hans Eifler til Tandrup, Kovstrup og Faddersbøl.

Han var brigader og amtmand i Lundenæs.

 

 

 

 

Våben for Bassen, Rantzau og Eifler

 

 

Desværre kan man ikke se de 2 våben for Bassen og Eifler.