Bara kirke, Skåne. Alter. Tavle. Slægtstavler for Sivert Grubbe og Hilleborg Grubbe

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

 

 Banner

Mormor – MM

Karen Eriksdatter

Banner

+1611

Oldefar – MMF

Erik Eriksen Banner

Til Asdal m.m.

1484-1554

 Ulfstand

Mor – M

Mette Gregersdatter

Ulfstand

1554-1602

 Brok

Oldemor – MFM

Ide Lagesdatter

Brok

+1531/32

 

 

Morfar – MF

Gregers Truidsen Ulfstand

Til Torup m.m.

+1582

Oldefar – MFF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Kvinde

Hilleborg Knudsdatter

Grubbe

1577-1613

 

 Rønnow

Oldemor – FMM

Birgitte Markvardsdatter

Rønnow

+1527

 

 Bille

Farmor – FM

Hilleborg Knudsdatter

Bille

1520-

Oldefar – FMF

Knud Bille

Til Kærsgård

+1543

 Grubbe

Far – F

Knud Grubbe

Til Alslev

1542-1600

 Rosengård

Oldemor – FFM

Alhed Tetzdatter

Rosengård

 

 

Farfar – FF

Laurids Grubbe

Til Alslev

+1561

Oldefar – FFF

Laurids Grubbe

Til Alslev

+1516

Gift 1602 med

 

 Brostrup

Oldemor – MMM

Sidsel Teusdatter

Brostrup

Levede 1552

 

 Giedde

Mormor – MM

Margrethe Knudsdatter

Giedde

Oldefar – MMF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle

+1545

 Laxmand

Mor – M

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 Skalder

Oldemor – MFM

Merete Bjørnsdatter

Skalder

 

 

Morfar – MF

Bjørn Steensen Laxmand

Til Hofdal

Levede 1541

Oldefar – MFF

Steen Steensen

Fodermarsk

+1521

Mand

Sivert Grubbe

Til Hofdal m.m.

1566-1636

 

 Godov

Oldemor – FMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 Ulfeld

Farmor – FM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Oldefar – FMF

Palle Andersen (Ulfeld)

Til Lundsgård

+før 1513

 

Far – F

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 Bille

Oldemor – FFM

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

Farfar – FF

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Oldefar – FFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

 

 

 

Bara kirke. Alter 1604 af Jacob Krembergs værksted.

 

 

Sivert Grubbe til Hofdal, Torup og Høgholt

studerede i København, Wittenberg og Genf.

1589 var han sekretær i kancelliet, 1602 øverste sekretær.

Han var forlenet med Jungshoved og Malmøhus.

Han var 1618 sendebud til Stockholm.

Med Hilleborg Grubbe fik han 2 døtre.

 

 

 

 

Heraldik for Sivert Grubbe og Hilleborg Grubbe

 

   

 

Våben for Hilleborg Grubbes forældre Knud Grubbe

og Mette Ulfstand. Farverne er forkerte.

 

    

 

   

 

Våben for Sivert Grubbes forældre Else Laxmand og Eiler Grubbe.

 

 

 

 

Mindetavle 1614

 

 

 

Svigersønnen Sivert Grubbe genopbyggede det

forfaldne tårn, som der står på tavlen.

Initialerne HG på våbenet må være for

Hilleborg Grubbe, der 1613 døde i barselssseng.

 

 

 

 

 

Bara kirke, Skåne.

 

Heraldik for Knud Grubbe og Mette Ulfstand

 

 

Knud Grubbe til Alslev var forlenet med Dragsmark og

Halsted Kloster, Brunlaug og Nummedalen i Norge,

Lykå og Sølvitsborg.

Med Mette Ulfstand fik han 1 datter.