Badelunda kyrka, Västergötland. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Henrik Horn

 

Gift 1. gang 1643 med

Margareta Gustafsd.

Leijonhufvud

1625-1645

Gift 2. gang 1650 med

Kerstin Bosdotter

Bååt

+1657

 

 Ulv

Tipoldemor – MMMM

Kerstin Gottschalksd.

(Tilbageseende Ulv)

 

Gift 3. gang med

Emerentia Bengtsdotter

Ribbing

1644-1670

Gift 4. Gang med

Beata Magdalena

Wittenberg

1649-1705

 Bese

Oldemor – MMM

Carin Nilsdotter

Bese

+1585

Tipoldefar – MMMF

Nils Nielsson Bese

 

 

Gyllenhorn  Gyllenhorn

Mormor – MM

Christina Joensdptter

Gyllenhorn

Levede 1615

 Olofsson

Tipoldemor – MMFM

Brita Jönsdotter

(Olofsson)

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Joen Gyllenhorn

Til Hacksta

+1556

Tipoldefar – MMFF

Olof Joensson Gyllenhorn til Hacksta

+før 1531

Baat_tif Bååt

Mor – M

Anna Jönsdotter

Snakenborg Bååt

Levede 1646

 

 Stiernsköld

Tipoldemor – MFMM

Märta Göransdotter

Stiernsköld

 

 

 

  Lillie

Oldemor – MFM

Agneta Knutsdotter

Lillie

Tipoldefar – MFMF

Knut Andersson Lillie

Til Ökna. Lagmand

+1546

 

 

Morfar – MF

Jöns Snakenborg Bååt

Til Fyllingarum

+1600

  Roos

Tipoldemor – MFFM

Elin Ulfsdotter

Roos af Ervalla

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Ulf Snakkenborg Bååt

Til Fyllingarum

+ca. 1583

Tipoldefar – MFFF

Henrik Erlandsson Bååt

Til Fyllingarum

Nævnt 1527

Navn

Henrik Horn

Friherre af Marienborg

1618-1693

 

 

  Yxkull

Tipoldemor – FMMM

Anna/Elisabeth

Yxküll til Fickel

 

 

 Farensbach

Oldemor – FMM

Helena/Magdalena

von Farensbach

1500-

Tipoldefar – FMMF

Winrich Heinrich

von Fahrensbach

1490-1545

 

 Delwig

Farmor – FM

Agneta Evertsdotter

von Delwig

+1611

 Tödwen

Tipoldemor – FMFM

Anna Tödwen

Ca.1480-

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Ewert von Delwig

Statholder i Livland

1525-1560

Tipoldefar – FMFF

Ewert von Delwig

1480-1554

 

  Horn

Far – F

Henrik Carlsson Horn

Til Hässelö. Marskal

1578-1618

 

  Kureck

Tipoldemor – FFMM

Kristina Knudsdotter

Kurck

+1549

 

 

 Stålarm

Oldemor – FFM

Elin Arvidsdotter

Stålarm

+1577

Tipoldefar – FFMF

Arvid Eriksson Stålarm

Statholder

+1529

 

 Horn

Farfar – FF

Carl Henriksson Horn

Til Kanckas. Statholder

1550-1601

 

 

Tipoldemor – FFFM

Kristina Jakobsdotter?

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Henrik Klasson Horn

Til Kanckas. Statholder

1512-1595

Tipoldefar – FFFF

Klas Henriksson Horn

Til Åminne

+før 1524

 

 

Badelunda kyrka, Västergötland.

 

 Begravelsesbanner for Henrik Horn

 

 

 

Henrik Henriksson Horn, friherre Horn af Marienborg,
herre till Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingritz.

Fänrik vid livgardet 1634. Kornett 1635.

Överste för det kurländska regementet 1643 och för ett

 finskt regemente till häst 1645. Friherre 1651.

Generalmajor av kavalleriet 1654.

Generallöjtnant och chef för Västgöta kavalleriregemente 1656.

Chef för armén i Finland 1657.

Riksråd samt tillika hovrättsråd i Svea hovrätt 1660.

Fältmarskalk 1665. Generalguvernör i Bremen och Verden 1666.

 Överste för bremiska regementet 1672.

Kapitulerade i Stade 1676.

 Chef för amiralitetskollegium och överbefälhavare för flottan 1677.

 Amiralgeneral, förde befälet över flottan mot Danmark

 och anförde henne i slaget mellan Stevns och Falsterbo.

Överbefälhavare över finska och livländska

armén och avgick därmed från amiralitetet.

Med sine 4 hustruer fik han 9 børn

 

 

 

 

Mødrene anevåben

 

 

Både hovedbanner og våbentræ er

meget slidte, så kun 4 våben kan ses.

 

Bååt-våben øverst

Gyllenhorn og hjortehorn i 3. række

Det blå-røde våben passer ikke med anetavlen.