Vævet tapet 1635. Slægtstavler for Axel Arenfeldt og Marie Margrethe Ulfeld

 

Broder:

Corfitz Ulfeld

1606-1664

 

 Krabbe

Oldemor – MMM

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 

 Skram

Mormor – MM

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

 Brockenhuus

Mor – M

Birgitta Lauridsdatter

Brockenhuus

1580-1656

 Tinhuus

Oldemor – MFM

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

 

 

Morfar – MF

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1552-1604

Oldefar – MFF

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

Kvinde

Marie Margrethe Jakobsd.

Ulfeld

1619-1694

 

 Juel

Oldemor – FMM

Maren Mogensdatter

Juel

+1592

 

 Flemming

Farmor – FM

Anne Jakobsdatter

Flemming

1544-1570

Oldefar – FMF

Jakob Flemming

 Til Bavelse

+1544

 Ulfeld

Far – F

Jakob Ulfeld

Til Kogsbølle m.m.

1567-1630

 Hardenberg

Oldemor – FFM

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 

 

Farfar – FF

Jakob Ulfeld

Til Selsø m.m.

1535-1593

Oldefar – FFF

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

Gift 1634 med

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Mor – M

Anne Jørgensdatter

Marsvin

1569-1610

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

+1581

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Mand

Axel Arenfeldt

Til Lysholt m.m.

1590-1647

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Gertrud Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+før 1525

 

 Skeel

Farmor – FM

Anne Hansdatter

Skeel

 

Oldefar – FMF

Hans Skeel

Til Nygård

Levede 1528

 Arenfeldt

Far – F

Hans Axelsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

+1611

 Bille

Oldemor – FFM

Margrethe Jonsdatter

Bille

 

 

 

Farfar – FF

Axel Nielsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

Levede 1568

Oldefar – FFF

Niels Henriksen Arenfeldt

Rigskansler

Levede 1533

 

 

 

Vævet tapet af Tobias Schaep, Holland. 1635.

 

 

Axel Arenfeldt til Lysholt og Basnæs studerede i Tyskland.

1615-23 var han sekretær i Danske Kancelli.

1623-26 var han rentemester.

1623-46 var han forlenet med Giske len i Norge og Stjernholm.

1625 blev han takseret til 245 Td., 1638 til 1007 Td. Hk.

1626-27 var han generalkrigskommissær, 1634 ridder.

Han var fange i Sverige i 1640´erne.

Med Marie Margrethe Ulfeld fik han 7 børn,

hvoraf 5 døde som børn og unge.

 

Tapetet har været på herregården Basnæs og blev taget

som krigsbytte under Karl-Gustav-krigene (1657-60)

og er nu på Skokloster Slot i Sverige.

 

 

 

Våben for Axel Arenfeldt og Marie Margrethe Ulfeld

 

 

Axel Arenfeldt: Arenfeldt, Marsvin, Skeel, Gylddenstierne.

Marie Margrethe Ulfeld: Ulfeld, Brockenhuus, Flemming, Skram.