Aversi kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavle for Eske Krafse

 

Gift 1598 med

Pernille Andersdatter

Banner

1578-1655

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Mormor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

  Hak

Tipoldemor

Karen Andersdatter

Hak

 

 

 

Oldefar

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valen

+1530

Tipoldefar

Hartvig Krummedige

Levede 1480

 Bille

Mor

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

 

 Slinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar

Knud Henriksen

Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 

Morfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Navn

Eske Krafse

Til Assendrup

1557-1627

 

 

 Bille

Tipoldemor

Inger Eriksdatter

Bille

Levede 1495

 

 

  Present

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

Tipoldefar

Niels Jensen

Til Vollerup

Nævnt 1472

 

 Hak

Farmor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 Rønnow

Tipoldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

 

Oldefar

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

Tipoldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

   Krafse

Far

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

 Blaa

Tipoldemor

?

 

Søn:

Eiler Krafse

1599-1618

Bror:

Henrik Krafse

+1562

 

Oldefar

Jesper Krafse

Høvedsmand

Levede 1504

Tipoldefar

Mogens Krafse

 

 

 

Aversi kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavle for Pernille Andersdatter Banner

 

Gift 1598 med

Eske Krafse

Til Assendrup

1557-1627

 

 

 Bydelsbak

Tipoldemor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

 

 

 Gøye

Oldemor

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

 Oxe

Mormor

Pernille Johansdatter

Oxe

1530-1576

 Bille

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

 

 

 

Oldefar

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

Tipoldefar

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

 Rud

Mor

Dorthe Ottesdatter

Rud

+1580

 

 Daa

Tipoldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

 Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Tipoldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 

 

Morfar

Otte Rud

Til Møgelkjær

1520-1565

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Navn

Pernille Andersdatter

Banner

1578-1655

 

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Egede

1440-1494

 

Gyldenstierne

Farmor

Margrethe Henriksd.

Gyldenstierne

+1554

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

til Restrup

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1467

 Banner

Far

Anders Banner

Til Gjessingholm

+1583

 

 Bille

Tipoldemor

Anne Pedersdatter

Bille

 

 

 Gøye

Oldemor

Karen Steensdatter

Gøye

Tipoldefar

Steen Pedersen

Til Ingelstad

Levede 1518

 

 

Farfar

Erik Eriksen Banner

Til Asdal

1484-1554

Gyldenstierne

Tipoldemor

Kirsten Eriksdatter

Gyldenstierne

 

 

 

Oldefar

Erik Andersen

Til Asdal

Nævnt 1490

Tipoldefar

Anders Nielsen

Til Vinstrup

+1486

 

 

 

 

Aversi kirke. Gravsten over Eske Krafse, Pernille Banner

 

og søn Eiler Krafse

 

 

Esge Krafse til Assendrup nævnes ved hyldingen 1580.

1625 blev han takseret til 1293 Td. hartkorn.

Med Pernille Banner fik han 1 søn Eiler Krafse,

der døde som 19-årig i Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Venstre side. Våben for Eske Krafse. Krafse, Bille, Hak Krummedige,

Lunge, Gyldenstierne, Present, Rud, Kabel, Lunge, Rønnow, Hak,

Blaa?, Skinkel, Bille, Rosenkrantz.

FFMM Anne Kabels våben ligner ikke det sædvanlige Kabel-våben.

Adelsårbogens tomme felt kan være et Blaa-våben.

 

 

Højre side. Våben for Pernille Banner. Banner, Rud, Gyldenstierne, Okse,

Gøye, Bølle, Skinkel, Bydelsbak, Bille, Gøye,

Gyldenstierne, Rosenkrantz, Skinkel, Bille, Bille , Daa

Det sidste Skinkel-våben burde have været et våben for Frille.

 

 

 

Prædikestol 1625-60.

 

 

4 evangelister og 4 dyder

 

 

Heraldik for Eske Krafse og Pernille Banner

 

      

 

 

 

 

 

 

Aversi kirke. Gravsten over Henrik Krafse. Død 1562

 

 

Henrik Krafse, bror til Esge Krafse, døde

ung og ugift.

 

4 våben: Krafse, Bille, Hak, Krummedige.

 

 

 

 

Stenen lå på Abildgaards tid under prædike- og

degnestol, så han har kun tegnet dens 4 våben.