Auning kirke, Djursland. Epitafium. Slægtstavle for Jørgen Skeel 

Gift 1691 med

Benedicte Margrethe Brockdorff

1678-1739

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

 

 Brahe

Oldemor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

Tipoldefar

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

 

 Lunge

Mormor

Lisbet Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1610-1659

 Sehested

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

(Sehested)

1554-1620

 

 

 

Oldefar

Jørgen Lunge

Til Odden m.m.

1577-1619

Tipoldefar

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

  Rosenkrantz

Mor

Birgitte Pallesdatter

Rosenkrantz

1633-1677

 

 Hardenberg

Tipoldemor

Margrethe Corfitzd.

Hardenberg

+1610

 

 

 Grubbe

Oldemor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

Tipoldefar

Palle Grubbe

Lensmand

+1561

 

 

Morfar

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup m.m.

1587-1642

 Ulfstand

Tipoldemor

Margrethe Børgesd.

Ulfstand

+1582

 

 

 

Oldefar

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge m.m.

1552-1630

Tipoldefar

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Navn

Jørgen Skeel

Til Sostrup m.m.

1656-1695

 

 

 Lindenov

Tipoldemor

Anne Andersdatter

(Lindenov)

+1564

 

 

 Viffert

Oldemor

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

Tipoldefar

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

 

 Brok

Farmor

Jytte Esgesdatter

Brok

1595-1640

 Bille

Tipoldemor

Margrethe Esgesd.

Bille

+1595

 

 

 

Oldefar

Esge Brok

Til Gl. Estrup m.m.

1560-1625

Tipoldefar

Lage Brok

Til Estrup m.m.

+1565

 Skeel

Far

Christen Skeel

”den rige”

Til Sostrup m.m.

1623-1688

 

 Bille

Tipoldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Brahe

Oldemor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

Tipoldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

 

 

Farfar

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 Sandberg

Tipoldemor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

 

 

 

Oldefar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Tipoldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

 

 

Auning kirke, Djursland. Epitafium. Slægtstavle for Benedicte Margrethe Brockdorff

 

Gift 1. gang 1691 med

Jørgen Skeel

Til Sostrup m.m.

1656-1695

Gift 2. gang 1700 med

Christian Ditlev

Reventlow

1671-1738

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Dorothea von Ahlefeldt

1583-

 

 

 Sested

Oldemor

Helvig Sested

Nævnt 1649

Tipoldefar

Ditlev Sested

Til Depenau m.m.

+før 1638

 

 Brockdorff

Mormor

Dorothea Brockdorff

+1688

 Reventlow

Tipoldemor

Anne Ditlevsdatter

Reventlow

 

 

 

Oldefar

Joachim Brockdorff

Til Rixdorf m.m.

+1644

Tipoldefar

Ditlev Brochdorff

Til Gaarz m.m.

1555-1616

 Rantzau

Mor

Hedevig Rantzau

1650-

 

 Rathlau

Tipoldemor

Margrethe Sivertsdatter

Rathlau

1569-1641

 

 

 Pogwisch

Oldemor

Hedevig Pogwisch

1595-1669

Tipoldefar

Christoph Pogwisch

Til Hagen

1560-1636

 

 

Morfar

Bertram Rantzau

Til Ascheberg m.m.

1614-1686

 Buchwald

Tipoldemor

Benedicte Ditlevsdatter

Buchwald

 

 

 

Oldefar

Joachim Rantzau

Til Putlos m.m.

1576-1652

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Putlos m.m.

1548-1615

Navn

Benedicte Margrethe

Brockdorff

1678-1739

 

 

 Blome

Tipoldemor

Ida Blome

1541- Levede 1632

 

 

 Pogwisch

Oldemor

Margrethe Pogwisch

1573-1636

Tipoldefar

Bertram Pogwisch

Til Doberstorf

+1607

 

 Rantzau

Farmor

Margrethe Rantzau

1602-1665

 Sested

Tipoldemor

Beate Sested

1535-1589

 

 

 

Oldefar

Bertram Rantzau

Til Kohøved m.m.

1569-1627

Tipoldefar

Povl Rantzau

Til Bothkamp m.m.

1527-1579

 Brockdorff

Far

Cai Bertram Brockdorff

Til Kletkamp m.m.

1619-1689

 

 Rantzau

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Rantzau

 

 

 Rantzau

Oldemor

Ida Rantzau

+1596

Tipoldefar

Ditlev Rantzau

Til Kletkamp m.m.

1530- Levede 1605

 

 

Farfar

Cai Brockdorff

Til Kletkamp

1595-1619

 Wisch

Tipoldemor

Magdalene von der Wisch

Til Allenhof

 

 

 

Oldefar

Ditlev Brockdorff

Til Vindeby m.m.

1558-1628

Tipoldefar

Henrik Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+før 1580

 

 

 

Auning kirke. Epitafium af Thomas Quellinus

 

Jørgen Sheel og Benedicte Margrethe Brockdorff

 

 

Jørgen Skeel til Sostrup, Skærvad, Gl. Estrup, Ulstrup, Ørbækgård, Skern,

Krenkerup, Rosenlund og Nørregård var en af sin tids rigeste adelsmænd.

Han studerede 1677-1683 i Holland, Frankrig, England, Italien og Tyskland.

Han var kammerjunker.

Med Benedicte Margrethe Brockdorff fik han 1 søn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alter 1650

 

Heraldik for Christen Skeel og Birgitte Rosenkrantz

 

   

 

Christen Skeel ”den rige” til Sostrup, Skærvad, G. Estrup,

Ulstrup, Ørbækgård, Kellinghøl, Lønsgård, Kærstrup,

Nørregård, Eskær, ravnholt, Tølløse, Søgård og Ullerslevgård

var 1641-50 udenlands (Frankrig, Italien, Tyskland, England).

1659 var han krigskommissær, 1670 Geheimeråd,

1671 stiftsbefalingsmand over Viborg.

1675 blev han hvid ridder.

1676 var han medlem af kommissionen, der dømte Griffenfeldt,

men han underskrev ikke dødsdommen.

Med Birgitte Rosenkrantz fik han 5 børn,

hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

    

 

Skeel                           Rosenkrantz

 

 

 

 

Maleri på Gammel Estrup af Abraham Wuchters 1655

 

 

 

Christen Skeel ”den rige” og Birgitte Rosenkrantz

 

 

 

 Alter fra Gammel Estrup Kapel

 

Med våben for Christen Skeel og Birgitte Rosenkrantz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Skeel - Rosenkrantz

 

 

 

 

Stole fra Gammel Estrups kapel med våben for

 

Jørgen Skeel og 2 hustruers forældre 

 

       

 

Jørgen Skeel til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Sostrup, Skærvad,

Ørbækgård m.m. rejste i Tyskland, Frankrig og Italien.

1600-1607 var han hofjunker.

1609 var han løjtnant og udmærkede sig 1611 i Kalmarkrigen.

1612 var han ritmester og 1616 Ridder af den væbnede Arm.

1627 var han rigsmarsk. Han var lensmand på Kalø og Vestervig.

Med Kirsten Lunge fik han 2 døtre, der begge døde.

Med Jytte Brok fik han 4 børn, hvoraf 3 døde som børn og unge.

 

 

 

Jørgen Skeels forældre: Christen Skeel og Margrethe Brahe

 

     

 

Christen Skeel (1543-95) til Hegnet, Hammelmose, Fusingø og

Ulstrup deltog i Syvårskrigen og blev 1565 såret ved Svarterå.

1566 var han hofsinde.

Han var 1569-95 forlenet med Bøvling, Åkær og Sønderlyng Herred.

Med Margrethe Brahe fik han 7 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

Deres gravsten ses i Ålum  kirke, Viborg Amt.

 

 

Jytte Broks forældre: Esge Brok og Christence Viffert

 

         

 

Esge Brok til Estrup, Essenbæk Kloster, Skjersø, Hungstrup,

Hevringholm, Rygård, Nielstrup, Vemmetofte, Valden,

Ellinge og Ørtofte rejste 1574 udenlandsk.

Han var 1596 rigsråd, 1597 var han gesant i Rusland

og blev ofte brugt i diplomatiske sendelser.

Under Kalmarkrigen var han krigskommissær og

deltog i fredsforhandlingerne 1612.

Han er kendt som forfatter til en række

dagbogsoptegnelser om dagligdagens liv.

Han døde 1625 som den sidste mand i sin slægt.

Med Christence Viffert fik han 8 børn, 7 døtre

og 1 søn, der døde som ung.

 

 

 

Kirsten Lunges forældre: Ove Lunge (Dyre) og Anne Sehested

 

           

 

Ove Lunge til Odden var lensmand på Ålborghus.

Han blev 1590 sendt som gesant til Skotland

og 1595 til Rusland.

Med Anne Sehested fik han 9 børn,

hvoraf 3 døde som små.

 

Epitafium ses i Ålborg Vor Frue kirke.

 

 

Jørgen Skeel og 2 hustruers forældre

 

 

 

 Bille

Mormor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Sehested

Mor

Anne Maltesdatter

Sehested

1554-1621

Morfar

Malte Jensen Sehested

Til Holmgård

1529-1592

 

Kvinde

Kirsten Ovesdatter

Lunge (Dyre)

1581-1609

 Juel

Farmor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 

 Lunge

Far

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

Farfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565 (Svarteå)

 

Gift 1. gang 1607 med

 

 

 

 

 Lindenov

Mormor

Anne Andersdatter

(Lindenov)

+1564

 

 Viffert

Mor

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

Morfar

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

 

Kvinde

Jytte Esgesdatter

Brok

1595-1640

 Bille

Farmor

Margrethe Esgesd.

Bille

+1595

 

  Brok

Far

Esge Brok

Til Gl. Estrup m.m.

1560-1625

Farfar

Lage Brok

Til Estrup m.m.

+1565

 

Gift 2. gang 1614 med

 

 

Søn

Christen Skeel ”den rige”

Til Sostrup m.m.

1623-1688

 

 Bille

Mormor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 Brahe

Mor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

Morfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

 

Mand

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 Sandberg

Farmor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

 

  Skeel

Far

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Farfar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568