Astrup kirke, Himmerland. Slægtstavler for Christian S. Juul og Elise Valentiner

 

 

 

 

Oldemor – MMM

?

 

 

 

Mormor – MM

Helene Christina

Andersen

1801-

Oldefar – MMF

?

 

Mor – M

Elisa Oline

Thorball

1633-

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Peter Christian Thorball

Sadelmagermester

1792-

Oldefar – MFF

?

Kvinde

Elise Julie Helene

Valentiner

1867-1971

 

 

Oldemor – FMM

?

 

 

Farmor – FM

Elisa Trier

1807-1844

Oldefar – FMF

?

  Valentiner

Far – F

Carl Frederik Valentiner

Forpagter

1839-

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Christen Ulrich Valentiner

Landmand

1802-1884

Oldefar – FFF

?

Gift 1889 med

 

  Rantzau

Oldemor – MMM

Sophie Magdalene

Rantzau

+1795

 

 Friccius v. Schilden

Mormor – MM

Augusta Magdalene

Friccius von Schilden

1799-1846

Oldefar – MMF

Christian Frederik

 Friccius von Schilden

Til Haseldorf

1747-1804

 Holsten

Mor – M

Emilie Marie Frederikke

Holsten

1834-1882

 Kaas

Oldemor – MFM

Regitze Sophie

Kaas

1769-1841

 

 

Morfar – MF

Adam Christopher

Holsten-Charisius

Til Holstenshuus

1793-1879

Oldefar – MFF

Hans Holsten

Til Holstenshuus m.m.

1758-1849

Mand

Christian Sehestedt Juul

Til Ravnholt m.m.

1867-1941

 

 Løvenskiold

Oldemor – FMM

Vilhelmine Løvenskiold

1779-1829

 

 Maase

Farmor – FM

Amalie Conradine Annette S.

von der Maase

1809-1830

Oldefar – FMF

Frederik Anton Adam

von der Maase

Til Krogerup

1773-1821

 Juul

Far – F

Ove Sehestedt Juul

Til Ravnholt m.m.

1830-1882

 Rantzau

Oldemor – FFM

Sophie Hedevig

Rantzau

1783-1818

 

 

Farfar – FF

Christian Sehestedt Juul

Til Ravnholt m.m.

1806-1861

Oldefar – FFF

Ove Christian Sehestedt Juul

Til Ravnholt

1781-1815

 

 

 

 

Prædikestol 1892/1907

 

 

Christian Sehestedt Juul til stamhuset Ravnholt, Hellerup,

 Willestrup og Lykkesholm var 1892 hofjægermester.

Han var i bestyrelsen for Godsejerforeningen,

Danske Brandforsikringsselskaber, Dansk Skovforening m.m.

1920 var han kammerherre.

Med Elise Valentiner fik han 4 børn.

 

 

      

 

Christian Sehestedt Juul           Elise Valentiner 

 

 

 

 

Stole 1869

 

     

 

Ove Sehestedt Juul til stamhuset Ravnholt og Willestrup

var 1852-59 i ungarsk tjeneste som oberstløjtnant.

1863 var han kammerherre.

1864-66 var han medlem af Folketinget.

1866 var han medstifter af valgmenigheden i Ryslinge.

1866-75 var han i Landstinget.

Han var i flere bestyrelser (Godsejerforeningen, Privatbanken,

Landhusholdningsselskabet, De Danske Sukkerfabrikker m.m.).

Med Emilie Holsten fik han 1 søn.

 

2 våben: Juul, Holsten