Astrup kirke, Himmerland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Iver Juul

 

Gift 1. gang 1591 med

Maren Maltesdatter

Sehested

1561-1600

 

 

 Banner

Tipoldemor

Karen Nielsdatter

Banner

Nævnt 1507

Mor: Johanne Panter

Gift 2. gang 1602 med

Ingeborg Christoffersd.

Parsberg

1584-1665

 

 Lunge

Oldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

Tipoldefar

Oluf Olufsen Lunge

Til Odden

Nævnt 1484

 

 Friis

Mormor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

  Krommer

Tipoldemor

Else Krommer

 

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

Tipoldefar

Jørgen Friis

 Lunge

Mor

Kirsten Ovesdatter

Lunge (Dyre)

1524-1588

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Morfar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 Oxe

Tipoldemor

Christine Pedersdatter

(Oxe)

Nævnt 1503

 

 

 

Oldefar

Vincents Iversen (Dyre)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Tipoldefar

Iver Jensen

Til Tirsbæk

Nævnt 1462

Navn

Iver Juul

Til Willestrup m.m.

1563-1627

 

 

 Krabbe

Tipoldemor

Anne Mortensdatter

Krabbe

 

 

 Glob

Oldemor

N.N. Mogensdatter

Glob (Due)

Tipoldefar

Mogens Mogensen

Til Fjellerslev

Nævnt 1485

 

 Skiernov

Farmor

Dorthe Iversdatter

(Skiernov)

 Skiernov

Tipoldemor

N.N. Markvardsdatter

Skiernov

 

 

 

Oldefar

Iver Andersen Skiernov

Til Meilgård

+1476

Tipoldefar

Anders Iversen

Til Meilgård

Nævnt 1440

 Juul

Far

Axel Juul

Til Willestrup m.m.

1503-1577

 

 Glob

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

(Glob)

Levede 1464

 

 

 Glob

Oldemor

Mette Pedersdatter

Glob (Due)

Tipoldefar

Peder Mogensen (Glob)

Til Galtrup

+1478

 

 

Farfar

Søren Nielsen Juul

Til Hedegård m.m.

+1535

 Hvide

Tipoldemor

Anne Hvide

eller

Strahlendorff

 

 

 

Oldefar

Niels Sørensen Juul

Til Hedegård m.m.

+1477

Tipoldefar

Søren Jensen Juul

Til Hedegård

+1457

 

Astrup kirke, Himmerland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Maren Sehested

 

Gift 1591 med

Iver Juul

Til Willestrup m.m.

1563-1627

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Navn

Maren Maltesdatter

Sehested

1561-1600

 

 

 Kaas

Tipoldemor

Inger Jensdatter

Kaas

Nævnt 1462

 

 

 Bomøve

Oldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

Tipoldefar

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborg

Nævnt 1457

 

 Juel

Farmor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 Munk

Tipoldemor

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

 

 

 

Oldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldefar

Jens Juel

Til Møborg

Nævnt 1492

 Sehested

Far

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 

 Løvenbalk

Tipoldemor

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 Viffert

Oldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Tipoldefar

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

 

 

Farfar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Vognsen

Tipoldemor

Inger Thomesdatter

Vognsen

Levede 1493

 

 

 

Oldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

 

 

 

Astrup kirke, Himmerland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Ingeborg Parsberg

 

Gift 1602 med

Iver Juul

Til Willestrup m.m.

1563-1627

 

 

 Sehested

Tipoldemor

Abel Ottosdatter

Sehested

 

 

 Blome

Oldemor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

Tipoldefar

Hans Blome

Til Seedorf

1465-1500

 

 Rantzau

Mormor

Drude Caisdatter

Rantzau

+1606

 Buchwald

Tipoldemor

Øllegård Ditlevsdatter

Buchwald

1458-1538

 

 

 

Oldefar

Cai Rantzau

Til Kletkamp

1488-1560

Tipoldefar

Henrik Rantzau

+1497

 Munk

Mor

Dorte Olufsdatter

Munk (Lange)

+1641

 

 Hak

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

Tipoldefar

Ludvig Nielsen

Til Tange m.m.

1410-1491

 

 

Morfar

Oluf Munk

Til Palsgård m.m.

+1569

 Juel

Tipoldemor

Ide Iversdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Tipoldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

Navn

Ingeborg Christoffersd.

Parsberg

1584-1665

 

 

 Høg

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 

 Lykke

Oldemor

Anne Christoffersdatter

Lykke

Tipoldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

 

 Holck

Farmor

Anne Holck

+1591

 Manderup

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

 

 

 

Oldefar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

Tipoldefar

Christen  Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

 Parsberg

Far

Christoffer Parsberg

Til Hviderup m.m.

1555-1600

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg  m.m.

+1511

 

 

Farfar

Verner Parsberg

Til Harrested m.m.

1511-1567

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

 

 

 

Oldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

Tipoldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

 

 

 

Astrup kirke, Himmerland. Epitafium 1634 over

 

Iver Juul, Maren Sehested og Ingeborg Parsberg

 

 

 

Iver Juul til Willestrup, Lundbæk, Kvistrup, Gjessinggård, Vingegård,

Palstrup, Krogsgård og Volstrup læste 1580-84 i udlandet.

1586 var han sekretær i kancelliet.

1598-1617 var han landsdommer i Nørrejylland.

Han var forlenet med Gudum kloster og Pandum.

1616 var han rigsråd og ridder.

1627 fik han befaling til sammen med de øvrige rigsråder,

kansleren og statholderen af føre regeringen i Christian 4´

fravær og skulle opholde sig i København, men flygtede

til Norge, hvor han døde 1627.

Med Maren Sehested fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små.

Med Ingeborg Parsberg fik han 9 børn.

 

 

 

 

Iver Juul, Maren Sehested og Ingeborg Parsberg 

 

       

 

 

 

 

Iver Juul. Heraldik

 

Fædrende/agnatiske våben øverst på venstre side

 

 

Glob                       Skinkel                      Skiernov                        Juul

 

 

Skinkel                  Glob                 Skiernov                Hvide

 

Af de fædrede/agnatiske våben er der et par uoverensstemmelser med

Adelsårbogen, idet 2 Skinkel-våben på epitafiet erstatter Glob (tern) og Krabbe.

 

 

Mødrende/kognatiske våben øverst på højre side

 

 

Lunge/Dyre                   Friis                           Lunge                         Lunge

 

 

  Oxe                Krommer             Kabel                Banner

 

 

 

Maren Sehested. Heraldik

 

Fædrende/agnatiske våben på venstre side

 

 

 

Vognsen          Bomøve/Lange              Viffert                        Juul                       Sehested

 

  

 

    Kaas                   Løvenbalk        Munk/Tornekrands

 

Epitafiet bruger fejlagtigt et Juul-våben i stedet for Juel med stjerne.

 

 

Mødrende/kognatiske våben på højre side

 

 

 

Bille                       Ulfstand                 Rønnow                     Trolle                      Lunge

 

  

 

Rosensparre          Stormvasa                  Thott

 

 

 

Ingeborg Parsberg. Heraldik

 

Fædrende/agnatiske våben nederst på venstre side

 

 

 

Rønnow                 Lykke                      Podebusk            Holck                   Parsberg

 

  

 

Høeg                  Manderup          Rosenkrantz

 

Epitafiet bruger det nye Høeg-våben i stedet for det gamle Høg-våben (vildbasse).

 

 

 

Mødrende/kognatiske våben nederst på højre side

 

 

 

Munke/Lange                 Rantzau          Rosenkrantz                 Blome                      Juel

 

  

 

Buchwald                Hak                     Ahlefeldt

 

Der er en uoverensstemmelse med Adelsårbogen, der har et

våben for Sehested, hvor epitafiet har et våben for Ahlefeldt.

 

 

 

Alter 1634

 

 

Alteret er opsat af Ingeborg Parsberg med våben for Iver Juul og hans 2 hustruer.

 

 

 

 

 

Sehested                             Juul              Juul                                  Parsberg

 

 

 

 

Gravsten af Gert van Groningen over

 

 Axel Juul og Kirsten Lunge

 

 

 

Axel Juul til Willestrup, Hedegård, Østergård, Meilgård

og Komdrupgård var sekretær i danske kancelli.

Han blev 1532 og 1532 sendt til Stockholm for at

overtale Gustav Wasa til at støtte Frederik 1.

1535 berejste han de oprørske jyske herreder

for at forhandle og straffe oprørerne.

Han var forlenet med Galø i Varberg, Ålborghus

og Asmildkloster.

Han opførte 1538-42 Willestrup og

opbyggede 1573 Meilgård.

Med Kirsten Lunge fik han 16 børn,

hvoraf 7 døde som små.

 

 

 

Axel Juul og Kirsten Lunge. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

 

Axel Juul og Kirsten Lunge. Heraldik

 

      

 

Af tegning efter Søren Abildgaard er der flg. våben

for Axel Juul: Juul, Skiernov, Glob (Beltebjerg?), Glob,

Egerne, Skinkel?, Saltensee, Blaa/Snekken/Lunov.

 

Adelsårbogen har 4 andre oldemødre:

Hvide, Skiernov (delt), Glob (tern), Krabbe,

så her er der stor usikkerhed.

 

 

8 våben for Kirsten Lunge (Dyre): Lunge (Dyre),

Friis, Lunge, Oxe, Banner, Kabel, Panter, Skeel?

 

Adelsårbogens Lunge, Krommer

er på stenen erstattet af Panter/Sappi og Skeel.

 

Det er lidt underligt, at der er så mange andre våben på stenen

end på sønnen Iver Juuls våben på epitafiet.

 

 

 

Forsvundet epitafium over Axel Juul og Kirsten Lunge

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Her står der under de 8 våben for Axel Juul:

Juul, Skiernov, Stoling?, Glob, Frys?, Brylle?, Saltensee, Lunov.

 

De samme våben er på stenen, men jeg er ikke før stødt på

navnene: Stoling, Frys (egern), Brylle.

 

Ved de 8 våben for Kirsten Lunge står der:

Lunge (Dyre), Friis, Lunge, Lunge, Oxe, Høeg, Kabel, Sappi (Panter).

 

De 2 Lunge-våben er forkert udformet, ligner mere Juul-våben.

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er at

Panter/Sappi har erstattet Krommer-våbenet.

Her som på mange andre sten bruges en tipoldemor

Johanne Andersdatter Panters (1400-1477) våben.

I forhold til stenen har Lunge erstattet Skeel og dermed mere rigtig.