Antvorskov Klosterk., Sjælland. Forsvundne gravsten. Slægtstavle for Ove Bille og Erik Bille

 

Erik Bille gift med

Johanne Henriksdatter

Sparre

+1568

 

 Barsebek

Oldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 Skinkel

Mormor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Oldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Gyldenstierne

Mor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Oldemor

Anne  Mogensdatter

 Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 

Morfar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

Navn

Erik Bille

Lensmand

+1518

Ove Bille

Biskop i Århus 1520-36

+1555

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jacobsen Lunge

Til Nielstrup

+1458

 Bille

Far

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+1456

 

 

Farfar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup m.m.

+1442

 

 

 

 

Tegninger af Søren Abildgaard

 

Ove Bille. Gravsten af Morten Bussert

Erik Bille

Ove Bille var biskop i Århus 1520-1536.

Han var 1505 provst i Viborg, 1507 i Lund.

Han var kong Hans´ kansler.

1520 blev han biskop og fængslet i 1536,

 men kom hurtigt fri.

Han var forlenet med Herlufsholm m.m.

Han var en smidig politiker, der tilpassede sig

vilkårene under Christian 2 og Frederik 1.

 

 

Erik Bille var 1513 hofsinde.

Han var lensmand på Næsbyhoved

og Holbæk.

Med Johanne Sparre fik han 3 børn.

Peder Bille og Anne Gyldenstierne

Torbern Bille og Sidsel Lunge

 

Peder Bille til Svanholm og Kærsgård,

som han tilbyttede og mageskiftede sig til.

Med Anne Gyldenstierne fik han 14 børn.

Torbern Bille til Allingemagle og Svanholm

var 1442 ridder. 1448 var han rigsråd og

deltog 1450 i forhandlinger med svenskerne.

Han var en driftig godssamler.

Han var gift 2 gange. Beate Thott døde i barselsseng.

Med Sidsel Lunge fik han 12 børn.

 

 

 

 

 

Antvorskov. Gravsten. Slægtstavler for Jørgen Rud og Kirstine Rosenkrantz

 

 

 

 Thott

Oldemor – MMM

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 Munk

Mormor – MM

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Boller

+1410 (Sollerup)

 Gyldenstierne

Mor – M

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 Vendelbo

Oldemor – MFM

Anne Christensdatter

Vendelbo

 

 

Morfar – MF

Gamle Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

Oldefar – MFF

Knud Nielsen

+1401

Kvinde

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 Saltensee

Oldemor – FMM

Karen Eriksdatter

(Saltensee)

 

 Krosnos

Farmor – FM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

Oldefar – FMF

Holger Gregersen Krognos

Til Hejreholm

+1387

 Rosenkrantz

Far – F

Erik Ottesdatter (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 Skinkel

Oldemor – FFM

Anne Ottesdatter

Skinkel

 

 

Farfar – FF

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

Oldefar – FFF

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Gift før 1481 med

 

 Skave

Oldemor – MMM

N.N. Skave

(eller NN.N. Fos)

 

 Jernskæg

Mormor – MM

1. Gyde Pedersdatter

(Jernskæg) +1485

2. N.N. Tordsen

Oldefar – MMF

Peder Nielsen (Jernskæg)

Til Skjoldenæs

Nævnt 1379

 Markmand

Mor – M

Elsebe Ottesdatter

(Markmand)

 Dyre

Oldemor – MFM

Elsebe Dyre

 

 

Morfar – MF

Otte Jensen (Markmand)

I Falster

+1446

Oldefar – MFF

Johannes Jensen

Af Bellinge

Nævnt 1403

Mand

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 ?

Oldemor – FMM

Elne Palnesdatter

 

 Hase

Farmor – FM

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

Nævnt 1447

Oldefar – FMF

Ove Hase

Til Gåsetofte

Nævnt 1425

 Rud

Far – F

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Jernskæg

Oldemor – FFM

Anne Pedersdatter

(Jernskæg)?

Nævnt 1432

 

 

Farfar – FF

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Oldefar – FFF

Mikkel Rud

Til Skjoldenæs

+1402

 

 

 

Forsvunden gravsten over

 

Jørgen Rud og Kirstine Rosenkrantz

 

 

Jørgen Rud til Vedby studerede i Tyskland.

1475-86 var han bispelig lensmand på Saltø.

1489-99 var han lensmand på Rønnebæksholm og Holbæk.

1502 havde han Stegehus i pant og var samme år rigsråd.

Med Kirstine Rosenkrantz fik han 7 børn.

 

 

 

Antvorskov. Gravsten. Slægtstavler for Jørgen Lauridsen Oxe og Helvig Grubbe

 

 

 

 Ravensberg

Oldemor – MMM

N.N. Tygesdatter

Ravensberg

 

 

 Grib

Mormor – MM

Edle Jensdatter

(Grib)

Nævnt 1427

Oldefar – MMF

Jens Gribsen

Til Rislev

Nævnt 1427

 Bosendal

Mor – M

Kirsten Hennekesdatter

Bosendal

Nævnt 1448

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Henneke Bosendal

Af Nåby

Nævnt 1416

Oldefar – MFF

Timme Bosendal

I Kalundborg

Nævnt 1430

Kvinde

Helvig Nielsdatter

Grubbe

Nævnt 1473

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Galt

Farmor – FM

Margrethe Mogensdatter

(Galt)

 

Oldefar – FMF

Mogens Lagesen (Galt)

Ridder

Nlvnt 1410

 Grubbe

Far – F

Niels Grubbe

Til Snedinge

 

 Due

Oldemor – FFM

Christine Tygesdatter

(Due)

 

 

Farfar – FF

Oluf Grubbe

Til Sponager

Nævnt 1440

Oldefar – FFF

Ingemar Grubbe

Til Tersløse m.m.

Nævnt 1417

Gift med

 

 

?

 

Oldemor – MMM

 

 

 

?

Mormor – MM

?

 

Oldefar – MMF

 

?

Mor – M

?

 

 

?

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

?

 

Oldefar – MFF

Mand

Jørgen Lauridsen (Oxe)

I Sæby

+1483

 

?

 

?

Oldemor – FMM

?

 

  Ketelskov

Farmor – FM

Elsif Ketelskov

 

Oldefar – FMF

N.N. Ketelskov

 Oxe

Far – F

Laurids Johansen (Oxe)

Af Resen

Nævnt 1458

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Johan Reiendorff

Fra Tyskland

 

Oldefar – FFF

?

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over

 

Jørgen Lauridsen Oxe og Helvig Grubbe

 

 

 

Jørgen Lauridsen Oxe var 1451 væbner.

1459 var han lensmand på Bohus og ridder.

1463 var han rigsråd og høvedsmand på Varberg.

Han skrives 1494 til Sæby.

Med Helvig Grubbe fik han 2 sønner.

 

 

 

Antvorskov. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Tyge Lunge

 

Gift med

Anne Nielsdatter

 (Kabel)

Levede 1469

 

 Eberstein

Oldemor – MMM

N.N. Pedersdatter

(Eberstein)

 

 Grubbe

Mormor – MM

Cecilie Jensdatter

Grubbe

 

Oldefar – MMF

Jens Grubbe

 Basse

Mor – M

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Tyge Basse

Til Tybjerg m.m.

Levede 1408

Oldefar – MFF

Steen Basse

I Svenstrup

+1383

Navn

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Myndel

Farmor – FM

1)       Maren Myndel

2)       Elsebe Sandberg

Oldefar – FMF

?

 Lunge

Far – F

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Jakob Olufsen (Lunge)

Til Høistrup m.m.

+1387

Oldefar – FFF

Oluf Lunge

Nævnt 1321

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Tyge Lunge

 

 

Tyge Lunge til Basnæs var 1446 ridder

og beseglede Lollands vilkår.

1458 trættede han med Torbern Bille om gods.

Med Anne Nielsdatter Kabel fik han 4 døtre.

 

 

 

Antvorskov. Forsvundet gravsten. Slægtstavler for Steen Basse og Helene Bjørn

 

 

 

 Bugge

Oldemor – MMM

Cathrine Bugge

 

 

 Uldsax

Mormor – MM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

Oldefar – MMF

Saxe Pedersen

Til Skullerupholm

(1355)

 Grubbe

Mor – M

Ingeborg Pedersdatter

Grubbe

+1411

 Saltensee

Oldemor – MFM

Elsif Olufsdatter

(Saltensee)

Nævnt 1332

 

 

Morfar – MF

Peder Grubbe

Til Ordrup

Levede 1378

Oldefar – MFF

Johannes Grubbe

Ridder

+1326

Kvinde

Helene Johansdatter

Bjørn

+1451

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Moltke

Farmor – FM

Hille Moltke

Til Torbernfeld

+ efter 1381

Oldefar – FMF

?

 Bjørn

Far – F

Johan Olufsen (Bjørn)

Til Søholm m.m.

+1416

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Oluf Bjørnsen

Til Stensgård

+1381

Oldefar – FFF

Bjørn Olufsen

Til Stensgård

Nævnt 1343

Gift med

 

 Eberstein

Oldemor – MMM

Cecilie Henriksdatter

(Eberstein)

 

 

 Eberstein

Mormor – MM

N.N. Pedersdatter

Eberstein

 

Oldefar – MMF

Peder Ludvigsten Eberstein

Til Tybjerggård

Nævnt 1374

 Grubbe

Mor – M

Cecilie Jensdatter

Grubbe

 

?

Oldemor – MFM

Benedicte

+1340

 

 

Morfar – MF

Jens Grubbe

 

Oldefar – MFF

Johannes Mogensen

Af Gunderslevholm

+1345

Mand

Steen Basse

Til Tybjerg

+1448

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 

?

Farmor – FM

?

 

Oldefar – FMF

?

 Basse

Far – F

Tyge Basse

Til Tybjerg m.m.

Levede 1408

 

?

Oldemor – FFM

Kirsten

I Årsmarke

 

 

Farfar – FF

Steen Basse

I Svenstrup

+1383

Oldefar – FFF

Basse

 

 

 

 

Forsvundet gravsten over Steen Basse og Helene Bjørn

 

 

Steen Basse til Tybjerg var 1406 lensmand på Møn.

1421 blev han og frue borger i Nyborg.

1422-23 var han lensmand på Visborg og Nyborg

og forseglede kong Eriks forbund med de vendiske stæder.

Han købte en del gårde og blev 1430 ridder.

Ligeledes var han til stede ved møder i Halmstad og Vordingborg.

Han døde 1448 som slægtens sidste mand.

Med Helene Bjørn fik han 1 søn, der døde før ham.

 

 

 

 

Antvorskov. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Niels Knudsen Dyre

 

Gift med

N.N. Eriksdatter

(Due)

 

 

Oldemor - MMM

 

 

Mormor – MM

?

 

Oldefar - MMF

 

?

Mor – M

?

 

 

Oldemor - MFM

 

 

Morfar – MF

?

 

Oldefar - MFF

Navn

Niels Knudsen (Dyre)

Til Vidfuglebjerg

+1410

 

 

Oldemor - FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar - FMF

 Dyre

Far – F

Ture Knudsen (Dyre)

I Hørby

+1385

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Knud Thorbernsen

I Skads herred

(1327)

Oldefar – FFF

Thorbern

 

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Niels Knudsen Dyre

 

 

 

Niels Knudsen (Dyre) til Vidfuglebjerg var

1404 væbner, men kaldes ridder på stenen.

Med N.N. Eriksdatter Due fik han 1 søn.

 

 

 

Antvorskov. Forsvunden gravsten

 

Peder Pedersen + 1503

Peder Andersen +1504

Magister og prior.

Danebrogkors og Johanitterkors.

Magister.

Antvorskovskors med halv lilje og Thomsens mærke

Anders Jensen Passow

Eskild Thomsen +1538

 

Anders Jensen Passow var 1432 foged.

1452-66 var han landsdommer i Sjælland.

1463 var han rigsråd, 1471 ridder

1469-74 var han hofmester hos junker Hans.

Med Christina Grubbe og

Anne Grubbe fik han 4 børn.

 

 

 

 

 

Magister.

Danekrogskors og eget mærke.

 

 

 

 

Antvorskov Klosterkirke. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Anders Passow

 

Gift 1. gang med

Christina Grubbe

Gift 2. gang med

Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

Oldemor – MMM

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 ?

Mor – M

N.N.

 

Våben: 3 tårne

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Navn

Anders Jensen Passow

I Tersløse

Nævnt 1474

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar – FMF

 Passow

Far – F

Jens (Passow)

 

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

?

 

Oldefar – FFF

 

 

 

 

Tegning fra Resens Atlas. Vestsjælland 1677/1996

 

 

Ove og Erik Bille

Lunge. Skinkel

Basse. Barsebek

Bielke. Krabbe

 

Højre side: Peder Bille-A. Gyldenstierne

Steen Basse-Helene Bjørn

Torbern Bille-Sidsel Lunge

 

Venstre side: Tyge Lunge

 

Højre side: Jørgen Rud-K. Rosenkrantz

Rosenkrantz- Gyldenstierne