Almind kirke, Viborg Amt. Kisteplade. Slægtstavle for Wilhelm Adolf Falkenskiold

 

Ugift

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

?

 

Oldefar – MMF

 

Mor – M

N.N. Holst

+1719

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

?

 

Oldefar – MFF

Navn

Wilhelm Adolf Falkenskiold

Ritmester

1719-1778

 

 Walstorp

Oldemor – FMM

Sibylle Henningsdatter

Walstorp

 

 

Farmor – FM

Christiane Sophie Hannibale

Spormann

 

Oldefar – FMF

Peter Johannes Spormann

Professor

1608-1661

 Falkenskiold

Far – F

Martin Falkenskiold

Oberst

ca. 1690-1746

Adlet 1716

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Arnold Christian Dyssel

Etatsråd

+1714

Oldefar – FFF

Martin Dyssel?

I Altona

Nævnt 1664

 

  

 

Almind kirke, Viborg Amt.

 

Kårde med kisteplade for Wilhelm Adolf Falkenskiold

 

 

 

Wilhelm Adolf Falkenskiold var 1733 kornet,

1738 løjtnant, 1759 major og chef for

Asiatisk Kompagni på Dansborg.

1760-66 var han i Trankebar og chef for ambassaden.

Han døde ugift.

 

Adelsårborgen nævner ikke, hvem hans moder var.

Faderen Martin Falkenskiold var gift 3 gange:

1. N.N. Holst, død 1719

2. N.N. von Gühlen

3. 1737 med Dorothea Sophie von Schack (1710-1772)

 

Så det er underligt, at der står,

at hans moder var N.N. Rantzau

 

 

 

Tekst på kistepladen

 

Her under hviler

Adolph Wilhelm

de Falchenschiold

Kongl. May. Rittmester af Carvalleriet

Hans Fader

H. Obriet. Morten de Falchenschiold

Moderen

Frue N.N. von Rantzau

Født den 10de Juli 1719

Død den 1de Aug 1778

I livet van Hand

En Helt i sin Trooe

I Mønster i sin Vandel

Redelig for Gud

Troe mod Kongen

Oprigtig mod Næsten

Forredelig for Alle

I Døden blev Hand

Landet af Naade

Med

Livsagt Crone

 

http://finnholbek.dk/genealogy/coatofarms/coatofarms-Falkenskiold.jpg

Billede og tekst fra Almind kirke: John V. Nielsen