Åsted kirke, Viborg Amt. Gravsten m.m. Slægtstavler for Magdalene Banner

 

Gift med

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

 

 

 Bild

Tipoldemor – MMMM

Karen Nielsdatter

(Bild)

+1470

 

 

 Present

Oldemor – MMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

Tipoldefar – MMMF

Jens Pedersen

Til Vollerup

Levede 1459

 

 Thott

Mormor – MM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 Krognos

Tipoldemor – MMFM

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

 

 

 

Oldefar – MMF

Oluf Axelsen Thott

 ”den onde”

Til Vallø

+1464

Tipoldefar – MMFF

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

  Rosenkrantz

Mor – M

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

 

 Munk

Tipoldemor – MFMM

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

  Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Tipoldefar – MFMF

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

Morfar – MF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

 Krognos

Tipoldemor – MFFM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar – MFF

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar – MFFF

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

Navn

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 

 

 Brahe

Tipoldemor – FMMM

Margrethe Axelsdatter

Brahe

+1465

 

 

 Bille

Oldemor – FMM

Anne Pedersdatter

Bille

Tipoldefar – FMMF

Peder Bille

Til Lyngbygård

Nævnt 1444

 

 Gøye

Farmor – FM

Karen Steensdatter

Gøye

Enke 1527

 Bielke

Tipoldemor – FMFM

Karen Steensdatter

Bielke

+1452

 

 

 

Oldefar – FMF

Steen Pedersen (Gøye)

Til Ingelstad

Levede 1518

Tipoldefar – FMFF

Peder Lauridsen Gøye

I Ryde

Nævnt 1408

 Banner

Far – F

Erik Eriksen Banner

Til Asdal m.m.

1484-1554

 

 Lunge

Tipoldemor – FFMM

Gørvel Andersdatter

Lunge

Skifte 1467

 

 

  Gyldenstierne

Oldemor – FFM

1) Kirsten Eriksdatter

Gyldenstierne

2) Sophie Mogensdatter Galt

Tipoldefar – FFMF

Erik Nielsen (Gyldenstierne

Til Tim

+1455

 

 

Farfar – FF

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

 Panter

Tipoldemor – FFFM

Johanne Andersdatter

(Panter)

1400-1476

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Nielsen (Banner)

Til Vinstrup  m.m.

+1486

Tipoldefar – FFFF

Niels Eriksen

Til Vinstrup m.m.

+1444

 

 

Åsted kirke, Viborg Amt. Gravsten. Slægtstavler for Iver Krabbe  

 

Gift med

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 

 

 

?

Tipoldemor – MMMM

Ellen Andersdatter

 

 

 Krag

Oldemor – MMM

Ellen Nielsdatter

Krag

Tipoldefar – MMMF

Niels Svendsen Krag

Til Voldbjerg m.m.

Nævnt 1401

 

 Skram

Mormor – MM

Ellen Pedersdatter

Skram

  Råsted

Tipoldemor – MMFM

Kirsten Jespersdatter

Råsted

Nævnt 1388

 

 

 

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Voldbjerg m.m.

+1473

Tipoldefar – MMFF

Christiern Skram

Til Mattrup

+1411

  Skram

Mor – M

Ingerd Eriksdatter

Skram (Fasti)

 

 

?

Tipoldemor – MFMM

?

 

 

 Lange

Oldemor – MFM

Johanne Gundesdatter

(Lange)

Tipoldefar – MFMF

Gunner Thomesen

Nævnt 1392

 

 

Morfar – MF

Erik Christiernsen (Skram)

Til Voldbjerg

Levede 1487

 

?

Tipoldemor – MFFM

?

 

 

 

Oldefar – MFF

Christiern Pedersen (Skram)

Til Ørregård

Nævnt 1416

Tipoldefar – MFFF

Christiern Arnestsøn

Nævnt 1361

Navn

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

 

 

 Quitzow

Tipoldemor – FMMM

N.N. Quitzow

 

 

 

 Neb

Oldemor – FMM

Margrethe Sigvardsdatter

Neb

Tipoldefar – FMMF

Siunde Bentsen (Neb)

Til Kyringe

Nævnt 1440

 

 Glob

Farmor – FM

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

  Rosenkrantz

Tipoldemor – FMFM

 N.N. Rosenkrantz

 

 

 

Oldefar – FMF

Mogens Glob

Til Vesløsgård

Nævnt 1447

Tipoldefar – FMFF

Niels Mogensen

Til Vesløsgård

+1439

  Krabbe

Far – F

Lucas/Glob Krabbe

Til Østergård

+1543

 

 Lykke

Tipoldemor – FFMM

Karen Pedersdatter

Lykke

 

 

 Munk

Oldemor – FFM

Bege Iversdatter

Munk (Lange)

Tipoldefar – FFMF

Iver Thomesen

Til Krogsgård

Nævnt 1406

 

 

 

Farfar – FF

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

Kaas

Tipoldemor – FFFM

Inger Jensdatter

Kaas

Nævnt 1406

 

 

 

Oldefar – FFF

Niels Mikkelsen (Krabbe)

Til Nissum

Nævnt 1434

Tipoldefar – FFFF

Mikkel Nielsen

Til Vormstrup

Nævnt 1366

 

 

 

 

Gravsten 1558 over Iver Krabbe og Magdalene Banner

 

        

 

Iver Krabbe til Østergård, Krabbesholm og Skovsgård.

1540 blev han fanget i slaget ved Svendstrup, men

frigivet ved indtagelsen af Ålborg. Han var forlenet

med Københavns Slot, Koldinghus, Borreby, Krogen,

Koldinghus. 1560 fik han Horns herred i pant.

Han havde sæde i rigsrådet 1552.

Med Magdalene Banner fik han 5 døtre.

 

 

 

Iver Krabbe og Magdalene Banner. Heraldik

 

 

Våben for Iver Krabbe: Krabbe, Fasti, Glob, Skram,

Munk, lange, Neb, Krag.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Våben for Magdalene Banner: Banner, Rosenkrantz,

Gøye, Thott, Panter, Gyldenstierne, Bille, Present.

 

Adelsårbogen er usikker på farfaderen Erik Andersens moder

(Kirsten Gyldenstierne eller Sophie Galt).

Det har slægten åbenbart også været og derfor sat

tipolderen Johanne Panters våben på stenen.

 

 

 

Prædikestol 1589

 

 

 

 

Heraldik for Iver Krabbe og Magdalene Banner

 

 

 

Krabbe                              Skram (Fasti)              Banner                             Rosenkrantz

 

 

 

 

Kalkmalerier 1563

 

Øst

Øst

Skram           Glob                   Bille           Banner

Rosenkrantz       Krag            Vasspyd        Thott

Syd

Syd

Brahe     Gyldenstierne        Bille          Present

Gyldenstierne   Krognos     Due/Glob        Krognos

Vest

Vest

Gjordsen?        Sommer?        Brahe    Skram/Fasti

Krabbe        Lange          Kaas?       Qvitzow

Nord

Nord

Rosenkrantz     Banner?         Galskyt?          Kaas

Brahe     Rosenkrantz      Stolpe          Galt

 

 

Kalkmalerierne i koret fra 1563 blev i 1880´erne hårdt restaureret af H. Storck,

så det kan være svært at afgøre våbnenes rigtighed.

 

Af 16 våben for Iver Krabbe er de 9 i overensstemmelse med Adelsårbogen,

som har 3 tomme felter. Der mangler våben for Munk/Lange, Neb, Råsted, Lykke.

 

Af 16 våben for Magdalene Banner er de 10 i overensstemmesle med Adelsårbogen.

Der mangler våben for Gøye, Panter, Bielke, Lunge, Munk og Bild.

 

Kalkmalerierne har våben for Vasspyd, Bille, Due/Glob, Gjordsen, Sommer,

Brahe, Kaas, Banner, Galskyt, Brahe, Rosenkrantz, Stolpe, Galt,

som der ikke kan redegøres for og som må stå hen i det uvisse.

Ligeledes virker opsætningen af de 32 våben uigennemskuelig.