Årslev kirke, Randers Amt. Prædikestol. Slægtstavler for Hans Friis og Helvig Marsvin

 

 

Brockdorff

Mormor

Dorothea Henriksdatter

Brockdorff

+1630

Rantzau

Mor

Øllegård Catharine

Rantzau

1625-1675

Morfar

Gert Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1558-1627

Kvinde

Dorothea (Mette)

Brockdorff

+1693

Sested

Farmor

Helvig Ovesdatter

Sested

Nævnt 1649

Brockdorff

Far

Ditlev Brockdorff

Til Rixdorf m.m.

1600-1670

Farfar

Joachim Brockdorff

Til Rixdorf

+1644

 

Gift 2. gang 1681 med

 

 

 

 

Huitfeldt

Mormor

Anne Pedersdatter

Huitfeldt

Wittorp

Mor

Barbara Hansdatter

Wittorp

1591-1653

Morfar

Hans Wittorp

Til Projenstorf

+1624

Mand

Hans Friis

Til Kragerup m.m.

1625-1697

Bjørn

Farmor

Else Bjørnsdatter

(Bjørn)

1558-1594

Friis

Far

Christian Friis

Til Kragerup

1581-1639

Farfar

Jørgen Friis

Til Krastrup m.m.

+1616

 

Gift 1. gang 1649 med

 

 

 

 

Gøye

Mormor

Margrethe Albrechtsd.

Gøye

+1594

Brahe

Mor

Mette Pedersdatter

Brahe

1579-1641

Morfar

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

Kvinde

Helvig Ottesdatter Marsvin

Til Clausholm

1612-1678

Gyldenstierne

Farmor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Marsvin

Far

Otte Marsvin

Til Dybæk m.m.

1573-1647

Farfar

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

+1581

 

 

 

 

Årslev kirke, Randers Amt. Prædikestol ca. 1650.

 

Våben for Hans Friis og Helvig Marsvin

 

 

Hans Friis til Kragerup, Clausholm, Essenbæk og Tustrup rejste 1640-45 til Holland,

England, Skotland og Frankrig.

1642 var han hofjunker og 1644 var han øverste kammerjunker ved ambassaden i Rusland.

1645 var han lieutenant i krigen og tjente under Turenne.

Han kom 1648 tilbage til Danmark og forstrakte kongen med 30.000 rigsdaler.

Han fik Silkeborg len som pant.

Han tjente under krigen 1658 og forsvarede Clausholm mod svenskerne.

Han bekostede oprettelsen af et regiment på 800 ryttere og skal have

brugt 150.000 rigsdalere herpå.

1660 var han en af kommissærerne ved forhandlingerne om enevældens indførelse.

Han oprettede stamhuset Hevringholm. Selv boede han på Tustrup hovedgård

og oprettede her et hospital.

 Med Helvig Marsvin fik han 3 døtre, hvoraf 2 døde som små.

Med Dorothea Brockdorff fik han ingen børn.

 

 

Stort epitafium ses i Hørning kirke.