Århus Domkirke. Portalepitafium 1633. Slægtstavle for Jørgen Skeel

 

Gift 1. gang 1607 med

Kirsten Ovesdatter

Lunge

1581-1609

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Gift 2. gang 1614 med

Jytte Esgesdatter

 Brok

1595-1640

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

 

 Bille

Mormor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge m.m.

1446-1520

  Brahe

Mor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Morfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1569?

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Navn

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

 

 

 Sommer

Oldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

Tipoldefar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1592

 

 Sandberg

Farmor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

  Skinkel

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

Tipoldefar

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

 Skeel

Far

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

+1595

 

 Bjørn

Tipoldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 

 Flemming

Oldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

Tipoldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

 

 

Farfar

Albrecht Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

  Dan

Tipoldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

 

 

 

Oldefar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

Tipoldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

 

 

 

 

Århus Domkirke. Portalepitafium 1633. Slægtstavle for Kirsten Lunge

 

Gift 1607 med

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 

 

  Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

  Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

 

 Bille

Mormor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

  Sehested

Mor

Anne Maltesdatter

(Sehested)

1554-1621

 

  Lange

Tipoldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

 

 

 Juel

Oldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

Tipoldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

 

 

Morfar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

  Viffert

Tipoldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

 

 

 

Oldefar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Tipoldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Navn

Kirsten Ovesdatter

Lunge

1581-1609

 

 

Rafvad

Tipoldemor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 

 

 Skram

Oldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

Tipoldefar

Peder Skram

Til  Stovgård m.m.

Nævnt 1512

 

 Juel

Farmor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 Rosensparre

Tipoldemor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

 

 

Oldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

Tipoldefar

Hans Iversen Juel

+før 1515

  Lunge

Far

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

 

 Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stolliggård m.m.

Levede 1500

 

 

Farfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 Lunge

Tipoldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

 

 

 

Oldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Tipoldefar

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

 

 

 

 

Århus Domkirke. Portalepitafium 1633. Slægtstavle for Jytte Brok

 

Gift 1514 med

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 

 

 Thott

Tipoldemor

Else Pedersdatter

(Thott)

+1550

 

 

 Lange

Oldemor

Margrethe Thomesdatter

Lange

+1554

Tipoldefar

Thomes Nielsen

Til Lydum

+1521

 

 Lindenov

Mormor

Anne Andersdatter

Lindenov

+1564

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

 

 

 

Oldefar

Anders Hansen Lindenov

Til Fovslet

+1562

Tipoldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1536

  Viffert

Mor

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 

  Brahe

Tipoldemor

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

 

 

Morfar

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

 Reventlow

Tipoldemor

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

 

 

 

Oldefar

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Tipoldefar

Tønne Palnesen

Høvedsmand

Levede 1532

Navn

Jytte Esgesdatter

Brok

1595-1640

 

 

 Rud

Tipoldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 

  Krummedige

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Tipoldefar

Henrik Krummedige

Til Valen

+1530

 

 Bille

Farmor

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 

Oldefar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 

  Brok

Far

Esge Brok

Til Gl. Estrup m.m.

1560-1625

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Mouridsdatter

Gylenstierne

+1541

 

 

 Podebusk

Oldemor

Jytte Predbjørnsd.

Podebusk

+1573

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 

Farfar

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

 Høeg

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

(Høeg)

+1542

 

 

 

Oldefar

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

Tipoldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1505

 

 

 

 

 

Århus Domkirke. Portalepitafium 1633

 

Jørgen Skeel, Kirsten Lunge og Jytte Brok

 

 

 

Jørgen Skeel til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Sostrup, Skærvad,

Ørbækgård, Dagbjerggård og Kellinghøl.

Han var 1590-97 i Strasbourg, Frankrig og Italien.

1600 var han hofjunker. Han var lensmand på Kalø.

1609 var han løjtnant og udmærkede sig 1611 i Kalmarkrigen.

1612-29 var han ritmester, 1616 ridder og 1627 rigsmarsk.

Med Kirsten Lunge fik han 2 døtre, der døde som små.

Med Jytte Brok fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små. 

 

 

 

 

Jørgen Skeel, Kirsten Lunge og Jytte Brok

 

 

 

 

Jørgen Skeel, Kirsten Lunge og Jytte Brok

 

     

 

 

 

Brok                 Skeel               Lunge

 

 

 

Heraldik for Jørgen Skeel (øverst)

 

 

Rosenkrantz               Bjørn                      Skinkel                      Dan

 

 

 

Sommer      Flemming       Sandberg                   Skeel                       Brahe               Bille             Rud       Ulfstand

 

 

 

Lunge                     Rønnow                 Rosenkrantz               Trolle

 

 

 

Heraldik for Kirsten Lunge (i midten)

 

 

 

Ulfstand             Skram                   Juel                    Friis

 

 

 

 

Bille                           Juel                    Sehested                 Lunge

 

 

 

Lunge                       Viffert                Rosensparre                  Rønnow

 

 

 

 

Lunge                Lange                Rafvad                    Trolle

 

 

 

Heraldik for Jytte Brok (nederst)

 

  

 

Rud                 Gyldenstierne             Gyldenstierne             Høeg                     Krummedige

 

 

Podebusk                        Bille                              Brok

 

 

Viffert                           Lindenov                     Ulfstand

 

  

 

Lange                     Urne                 Rosenkrantz             Brahe                       Thott

 

 

 

 

Epitafium over Jørgen Skeel, Kirsten Lunge og Jytte Brock

 

 

3 våben: Lunge/Dyre, Skeel, Brok