Århus Domkirke. Epitafium 1576. Slægtstavle for Erik Podebusk

 

Gift 1567 med

Sidsel Johansdatter

Oxe

+1595

 

 

 Bielke

Tipoldemor

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Tipoldefar

Mourids Nielsen

Til Ågård

+1504

 

 Krognos

Mormor

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

  Brahe

Tipoldemor

Barbara Thorkildsdatter

Brahe

Levede 1488

 

 

 

Oldefar

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup m.m.

+1506

Tipoldefar

Stig Olufsen (Krognos)

Til Krapperup m.m.

+1461

  Bille

Mor

Ermegård Andersdatter

Bille

+1564

 

 Jul

Tipoldemor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 

 Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldefar

Eggert Christiernsen

Frille

Til Sandholt

+1470

 

 

Morfar

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Navn

Erik Podebusk

Til Bidstrup

1533-1573

 

 

  Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

 

  Rosenkrantz

Farmor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottensen

Til Bjørnholm m.m.

+1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

  Podebusk

Far

Jørgen Podebusk

Til Krapperup m.m.

+1534

 

 Vendelbo

Tipoldemor

Ingeborg Christiernsd.

Vendelbo

Til Vosborg

 

 

 Moltke

Oldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

Tipoldefar

Evert Moltke

Af Bavelse

Nævnt 1449

 

 

Farfar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Brostrup

Tipoldemor

Helle Brostrup

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Oldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Tipoldefar

Pritbern van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

 

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium 1576. Slægtstavle for Sidsel Oxe

 

Gift 1562 med

Erik Podebusk

Til Bidstrup

+1573

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Ellen Ovesdatter

Lunge

 

 

 

 Brok

Oldemor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

Tipoldefar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

 

 Bydelsbak

Mormor

Mette Abrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 Present

Tipoldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1457

 

 

 

Oldefar

Albrecht Engelbrecht-

sen Til Skjersø

1440-1478

Tipoldefar

Engelbrecht Albrechsen Til Tobernfeld

+1493

  Gøye

Mor

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

  Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Sidsel Johansdatter

Oxe

+1595

 

 

Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jacobsen Lunge

Til Nielstrup

+1452

 

 Bille

Farmor

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

 Galen

Tipoldemor

Inger Tobernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1451

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Allinge

+1442

 Oxe

Far

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

 

 ?

Tipoldemor

Mette Nielsdatter

Til Ugestorp

(Våben med vildsvin)

 

 

 Godov

Oldemor

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1451

Tipoldefar

Johan Godov

Levede 1422

Søskende:

Peder Oxe +1575

Torbern Oxe +1547

 

 

Farfar

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

  Ketelskov

Tipoldemor

Elsif Ketelskov

 

(Våben med ugle)

Mette Oxe +1582

Pernille Oxe +1576

 

 

Oldefar

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

Tipoldefar

Johan Reiendorff/

Oxe

 

 

 

  

Århus Domkirke. Epitafium 1576

 

Erik Podebusk og Sidsel Okse

 

       

 

Erik Podebusk til Bidstrup var 1550 hofsinde.

Han var 1560- lensmand på Vreilev Kloster, Ålborghus og

fik livsbrev på Øster Velling Birk.

1564 var han ritmester og 1572 rigsråd.

Han fik ingen børn med Sidsel Oxe.

 

 

 

 

 

 

 

?           Falk     Rosenkrantz Podebusk Rosenkrantz Bydelsbak  Gøye     Godov         Flemming       Brok

 

 

Af de 10 våben på epitafiet kan de fleste relateres til Sidsel Oxe.

Der burde dog ikke være et Flemming-våben

Hendes våben mangler, mens der er et Podebusk-våben.

 

Tegningen fra 1750 havde 4 genkendekige våben for Erik Podebusk:

Podebusk, Bille, Rosenkrantz, Krognos. De øvrige 12 våben er tomme.

 

Der var flere våben for Sidsel Oxe: Oxe, Gøye, Bille, Lunge,

Godov?, Rosenkrantz, Lunge, Brok, Ketelskov, Falk, Galen/Flemming.