Århus Dom. Smedejernsgitter 1650. Slægtstavle for Christen Thomesen Sehested

 

Gift 1620 med

Mette Holgersdatter

Rosenkrantz

1600-1644

 

 

 Rafvad

Tipoldemor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 

 

  Skram

Oldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

Tipoldefar

Peder Skram

Til  Stovgård m.m.

Nævnt 1512

 

 Juel

Mormor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 Rosensparre

Tipoldemor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

 

 

Oldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

Tipoldefar

Hans Iversen Juel

+før 1515

  Lunge

Mor

Anne Christoffersdatter

Lunge (Dyre)

1550-1607

 

 Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stolliggård m.m.

Levede 1500

 

 

Morfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 Lunge

Tipoldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

 

 

 

Oldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Tipoldefar

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Navn

Christen Thomesen Sehested

Til Skovgård m.m.

1590-1657

 

 

  Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

 

 Bille

Farmor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

  Sehested

Far

Thomas Maltesen Sehested

Til Bækmark

1555-1609

 

 Bomøve

Tipoldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

 

 

 Juel

Oldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

Tipoldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

 

 

Farfar

Malte Jensen

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 Viffert

Tipoldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

 

 

 

Oldefar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Tipoldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

 

 

 

Århus Domkirke. Smedejernsgitter 1650. Slægtstavle for Mette Rosenkrantz

 

Gift 1620 med

Christen Thomesen

Sehested

1590-1657

 

 

  Brok

Tipoldemor

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

 

 

   Ulfstand

Oldemor

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

Tipoldefar

Truid Ulfstand

Til Torup

1487-1547

 

  Gøye

Mormor

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

  Sture

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

 

Oldefar

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

  Brahe

Mor

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

 

  Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

  Bille

Oldemor

Beate Clausdattter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 

Morfar

Axel Ottesen Brahe

Til Elvedsgård

1550-1616

  Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

 

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

+1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Navn

Mette Hogersdatter

Rosenkrantz

1600-1644

 

 

  Emmiksen

Tipoldemor

Tale Emmiksdatter

Emmiksen

 

 

  Breide

Oldemor

Karen Hansdatter

Breide

+1550

Tipoldefar

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

 

  Lange

Farmor

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 Spend

Tipoldemor

Maren Christiensdatter

Spend

+1562

 

 

 

Oldefar

Gunde Lange

Til Brejninge

+1564

Tipoldefar

Hans Nielsen (Lange)

Til Lydum

+1535

   Rosenkrantz

Far

Holger Rosenrantz

”Den lærde“

Til Rosenholm

1574-1642

 

  Maltzan

Tipoldemor

Anna Maltzan

 

 

gans zu putlitz  Ganz

Oldemor

Margrethe Jespersdatter Ganz

+1525

Tipoldefar

Jesper Ganz

Von Putlitz

 

 

Farfar

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

 Flemming

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

Bror:

Erik Rosenkrantz

Til Rosenholm

1612-1681

 

 

Oldefar

Otte Holgersen

Rosenkrantz

+1525

Tipoldefar

Holger Eriksen

Til Boller

+1496

 

 

 

 

Epitafium over Christen Thomesen Sehested og Mette Rosenkrantz

 

 

 

 

Christen Thomesen Sehested til Storgård, Bækmark, Mindstrup, Lykkesholm,

og Tanderup var 1600-03 i huset hos Holger Rosenkrantz den lærde og

studerede derefter i Tyskland. Han berejste Frankrig og Italien.

1516 var han hofjunker og kammerjunker hos den udvalgte prins.

1624 var han gesant i Frankrig, Nederlandene og Spanien.

Han var forlenet med Bakke Kloster, Seilstrup, Helsingborg,

Kalø og St. Knuds kloster i Odense.

1630 var han rigskansler og 1634 ridder.

Han deltog 1641 i fredsforhandlingerne i Lübeck og 1645 i Brømsebro.

Med Mette Rosenkrantz fik han 11 børn, hvoraf 6 døde som små.

 

 

 

 

Århus Domkirke. Smedejernsgitter 1650 over 

 

Christen Thomesen Sehested og Mette Rosenkrantz

 

 

Litteratur:

Albert Fabritius: Det Sehestedske Gravgitter i Aarhus Domkirke.

I: Danmarks Adelsårbog 1956.

 

 

 

 

 

 

Christen Thomesen Sehested

 

 

Lunge (Dyre)       Sehested

Juel                      Friis

Skram                  Lunge

Bille                    Juel

Ulfstand               Viffert

Rosensparre            Lunge

Rafvad

Rønnow        Bomøve (Lange)

Trolle

 

 

 

 

 

Mette Rosenkrantz

 

 

Rosenkrantz    Brahe

 

Lange                   Ganz

(Breide)             Flemming

Gøye                       Bille

Ulfstand                   Rud

Spend                 Maltzan

Emmiksen

Sture                 Ulfstand

Brok

 

Alle våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.