Århus Vor Frue kirke. Våbenfriser 1340-1500

 

Våbenfriserne i kirken består af 4 friser, som er malet mellem 1340-1500 og oven i hinanden.

Kun enkelte af de mange våben er identificeret.

 

Litteratur: Knud Prange: Stormænd i Østjylland.

I: Danske kalkmalerier. Tidlig gotik 1275-1375. 1989

 

 

Østvæg omkring alteret

 

                  

 

Frise 1: 1340                                     Frise 2: 1360                   Frise 1: 1340

Junker Valdemar, der 1340-75             Erik Nielsen (Rosenkrantz)  Sven Falling

 var konge som Valdemar Atterdag       var 1355 ridder.  .                                 . 

 

 

Nordvæg

 

 

Øverst: Frise 4 1500

Nederst: Frise 2 1360 (Vognsen, Friis, Banner, ? Lykke eller Mus-våben?)

 

 

 

Frise 1 1340 (Krumpen-våben?, ??)

 

 

Frise 1 1340 (?, ?, Udsen-våben, ?)

 

 

Sydvæg

 

 

Øverst: Frise 1 1340 (Fasti- Juul-våben?)

Nederst: Frise 3 1375 (Fasti, Limbek, Rosenkrantz, Rosenkrantz, Kande?)

 

 

 

 

 

Øverst: Frise 1 1340 (Svort, Svort, Due, Due-våben?)

Nederst: Frise 2 1360 (Palle Svort, Saltensee?, Huitfeldt-våben?)

 

 

 

 

Frise 1 1340 (?, Lykke eller Mus-våben?)