Århus Domkirke. Slægstavler for 4 Århus-biskopper

 

Jens Iversen Lange

Eiler Madsen Bølle

Biskop i Århus 1449-1482.

Han studerede i Rostok og Erfurt. Han blev ærkedegn i Århus 1449 biskop og opførte kirkens tårn. Han deltog i mange møder (Kalmar, Halmstad, Holsten). Han var en duelig statsmand og fremragende kirkefyrste.

Biskop i Århus 1582-1590.

Han studerede 1444 i Erfurt. 1479 var han ærkedegn i Århus og blev 1582 valgt til biskop. Hans forvaltning vakte dog så megen splid, at han 1490 fratrådte.

Han døde 1501 på Silkeborg Slot.

Niels Clausen Skade

Ove Bille

Biskop i Århus 1490-1520.

Han var 1487 kannik i Roskilde og Århus og blev 1490 biskop. Han var forlenet med Skanderborg Slot, Støvring, Hald, Vonsild og Silkeborg Slot.

Han døde 1531 som slægtens sidste mand.

Han var ”en stille, sagtmodig mand”.

Biskop i Århus 1520-1536.

Han var 1505 provst i Viborg, 1507 i Lund. Han var kong Hans´ kansler. 1520 blev han biskop og fængslet i 1536, men kom hurtigt fri.

Han var forlenet med Herlufsholm m.m.

Han var en smidig politiker, der tilpassede sig

vilkårene under Christian 2 og Frederik 1.

 

 

 

 

Århus Domkirke. Gravsten. Alter. Slægtstavle for Jens Iversen Lange

 

 

 

 

Oldemor

 

 

 

Mormor

?

 

Oldefar

 Lykke

Mor

Karen Pedersdatter

Lykke

 

Oldemor

 

 

Morfar

Peder Iversen Lykke

Til Egholm

Nævnt 1373

Oldefar

Iver N.N.

Navn

Jens Iversen Lange

Biskop i Århus 1449-

+1482

 

 

Oldemor

 

 

Farmor

?

 

Oldefar

 Lange

Far

Iver Thomesen (Lange)

Til Krogsgård

Nævnt 1406

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Thomes Iversen

Nævnt 1392

 

Oldefar

Iver Ebbesen

 

 

 

 

 

Jens Iversen Lange. Tegning af Søren Abildgaard

 

       

 

.                       1 våben: Lange                            St. Klemens med Lange-våbenet

 

 

Alter af Bernt Notkes værksted, 1479

 

      

 

 Alterets 3. stand: Billede af Jens Lange med våben.

 

 

 

Århus Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Eiler Madsen Bølle

 

 

 

 

Oldemor

 

 

 

Mormor

?

 

Oldefar

 Rantzau

Mor

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

Oldemor

 

 

Morfar

Eiler Rantzau

 

Oldefar

Navn

Eiler Madsen Bølle

Biskop i Århus 1482-90

+1501

 

 

Oldemor

 

 Daa

Farmor

N.N. Daa

 

Oldefar

 Bølle

Far

Mads Andersen (Bølle)

Til Grønderup

Nævnt 1463

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Anders Eriksen

Væbner

Nævnt 1409

Oldefar

Erik

 

 

 

 

Eiler Madsen Bølle. Tegninger af Gr. Løffler og Søren Abildgaard

 

    

 

1 våben : Bølle

 

 

 

Århus Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Niels Clausen Skade

 

 

 

 Hvide

Oldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 Bild

Mormor

Karen Nielsdatter

(Bild)

+1470

Oldefar

Niels Tuesen

Til Skovsbo

+1410

 Present

Mor

Gertrud Jensdatter

(Present)

Enke 1470

 

Oldemor

Marine

Levede 1391

 

 

Morfar

Jens Pedersen

Af Vollerup

Levede 1459

Oldefar

Peder Nielsen

Af Vollerup

+1438

Navn

Niels Clausen Skade

Biskop i Århus 1490-1520

+1531

 

 

Oldemor

?

 

 Qvitzow

Farmor

N.N. Qvitzow

Oldefar

?

 Skade

Far

Claus Henriksen (Skade)

I Ramløse

Levede 1462

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Henrik Clausen

Nævnt 1403

 

Oldefar

Claus N.N.

 

 

 

 

 

(Antvorskov, Sjælland. Gravsten af Morten Bussert). Slægtstavle for Ove Bille

 

 

 

 Barsebek

Oldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 Skinkel

Mormor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Oldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Gyldenstierne

Mor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Oldemor

Anne  Mogensdatter

 Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 

Morfar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

Navn

Ove Bille

Biskop i Århus 1520-36

+1555

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jacobsen Lunge

+1458

 Bille

Far

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+1456

 

 

Farfar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

 

 

 

 

Heraldik for Niels Clausen Skade. Tegning af Søren Abildgaard

 

   

 

 

       

 

Skade- og Present-våben på alterets bagside

 

 

 

 

Skade- og Present-våben som kalkmaleri mellem St. Klemens

 

 

 

Heraldik for Ove Bille

 

 

Bille- og Gyldenstierne-våben som kalkmaleri

 

 

Overalt i Århus Domkirke kan ses våben for kirkens bisper.

 

 

 

Trefoldighedsalter. Kalkmaleri 1499

 

  

 

Nådestol med 2 våben (for biskop Ulrik Stygge 1423-49). 3 våben: Lange, Skade, Bølle.

Derudover er der 16 sibyller med deres budskaber.

 

 

 

Kalkmaleri af Kristus som Smertensmand. 1490

 

 

3 våben: Skade, Bølle, Rosenkrantz

 

 

 

Dommen. Kalkmaleri 1480

 

 

2 våben: Skade, Bølle