Århus Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Erik Bjørnsen og Birte Urne

 

 

 

 Daa

Oldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 Bølle

Mormor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Oldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 Rud

Mor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

  Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

Morfar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Kvinde

Birte Axelsdatter

Urne

1573-1577

 

 Passow

Oldemor

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

 

 Walkendorff

Farmor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

Oldefar

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

 Urne

Far

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

 Krumstrup

Oldemor

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

 

 

Farfar

Knud Urne

Til Søgård m.m.

+1543

Oldefar

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1555

 

 Bild

Mormor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 Friis

Mor

Karen Henriksdatter

Friis

1541-1601

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Oldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Mand

Erik Bjørnsen

1569-1577

 

 Banner

Oldemor

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

 

 Drefeld

Farmor

Anne Gjordsdatter

(Drefeld)

Oldefar

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs m.m.

+1520

 Bjørn

Far

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt m.m.

1532-1583

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

Farfar

Anders Bjørnsen

Til Stenalt

Nævnt 1528

Oldefar

Bjørn Andersen

Til Atenalt

Nævnt 1507

 

 

 

 

Århus Domkirke. Gravsten af Gert von Groningen

 

over børnene Erik Bjørnsen og Birte Urne

 

 

Erik Bjørnsen blev 8 år. Han var søn af Bjørn Andersen til Stenalt m.m.,

der 1562-66 var landsdommer i Sjælland, proviantmester under Syvårskrigen.

Han var forlenet med København Slot, Tryggevælde, Århusgård og Ålborghus.

1567 var han rigsråd.

 

Birte Urne blev 4 år. Hun var datter af Axel Urne til Søgård m.m., der 1544 var

sekretær i kancelliet. Han var forlenet med Lyse Kloster, Tønsberg og Odense.

1567-70 var han rigskansler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravsten over Erik Bjørnsen og Birte Urne. Heraldik 

 

 

 

1) Bjørn

 

 

 

 

  

 

2) Friis

 

3) Drefeld

 

4) Bild

 

5) Friis

 

6) Brockenhuus

 

7) Banner

 

8) Ulfeld

 

 

 

1) Urne

 

 

 

 

 

 

2) Rud

 

3) Walkendorff

 

4) Bølle

 

5) Krumstrup

 

6) Rosenkrantz

 

7) Passow

 

8) Daa

 

 Alle 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.