Århus Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Otte Skeel

 

Gift 1632 med

Ide Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1612-1671

 

 

 Podebusk

Tipoldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

 

 

 Parsberg

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Parsberg

+1587

Tipoldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

 

Gyldenstierne

Mormor

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 Bille

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 

 

 

Oldefar

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 Friis

Mor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

 

 

 Bild

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 

 

Morfar

Niels Friis

Til Ørbæklunde m.m.

1544-1610

 Brockenhuus

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Navn

Otte Skeel

Til Katholm m.m.

1605-1644

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Brahe

Farmor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

 

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

 

 Sommer

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

 

 

 Sandberg

Oldemor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

Tipoldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

 

 

Farfar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

 Flemming

Tipoldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Otte Skeel

 

 Trolle

Tiptipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tiptipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldemor

Ingeborg Predbjørnsdatter

Podebusk

+1542

Tiptipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Rønnow

Tiptipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 Rønnow

Tiptipoldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

Tiptipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

Tiptipoldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 Frille

Tiptipoldemor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tiptipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

Tiptipoldefar

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

 Lunge

Tiptipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 Skinkel

Tiptipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Tiptipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

+1517

Tiptipoldefar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

 Væbner

Tiptipoldemor

Karine Pedersdatter

 (Væbner)

Nævnt 1507

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

Tiptipoldefar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

Tiptipoldefar

Eggert Andersen (Ulfeld)

Til Kragerup m.m.

+1505

 Skinkel

Tiptipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

 Skinkel

Tiptipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Tipoldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

Tiptipoldefar

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tiptipoldefar

Evert Bild

Til Ravnholt

 Bjørn

Tiptipoldemor

Sophie Andersdatter

 (Bjørn)

 Rantzau

Tiptipoldemor

Birthe Clausdatter

Rantzau

Tipoldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

Tiptipoldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

Tiptipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Vollerslevgård

Nævnt 1466

 Dan

Tiptipoldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

 Bild

Tiptipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

Tiptipoldefar

Albret Skeel

Til Hegnet

Levede 1499

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Tiptipoldefar

Henrik Friis

+1454

 

 

 

 

 Århus Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Ide Lunge

 

Gift 1632 med

Otte Skeel

Til Katholm m.m.

1605-1644

 

 

 Sture

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

 Gøye

Oldemor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

 Rosenkrantz

Mormor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

gans zu putlitz   Ganz

Tipoldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 

 

 

Oldefar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

Tipoldefar

Otte Holgersen

Til Boller

+1525

 Brahe

Mor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 

Morfar

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

 Rud

Tipoldemor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

(Bror: Tyge Brahe)

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til  Tostrup

+1532

Navn

Ide Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1612-1671

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Sehested

Farmor

Anne Maltesdatter Sehested

1554-1621

 Juel

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

 

 

 

Oldefar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård

1529-1592

Tipoldefar

Jens Thomesen

(Sehested)

 Til Vellinghøj

+1555

 Lunge

Far

Jørgen Lunge (Dyre)

Til Odden m.m.

1577-1619

 

 Skram

Tipoldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

 

 

 Juel

Oldemor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

Tipoldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

 

 

Farfar

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

 Friis

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

 

Oldefar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565 (Svarterå)

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Ide Lunge

 

 Trolle

Tiptipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 Holck

Tiptipoldemor

Sophie Christiernsdatter

Holck

Levede 1541

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tiptipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tiptipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 Rønnow

Tiptipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

Tiptipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tiptipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 Bomøve

Tiptipoldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

  Maltzan

Tiptipoldemor

Anna Maltzan

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

Tiptipoldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldemor

Margrethe Jespersdatter

Ganz von Putlitz

+1525

Tiptipoldefar

Jesper Ganz

Til Putlitz

 Viffert

Tiptipoldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

 Flemming

Tiptipoldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

Tipoldefar

Jens Thomesen

(Sehested)

 Til Vellinghøj

+1555

Tiptipoldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar

Otte Holgersen

Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Tiptipoldefar

Holger Eriksen

(Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

 Rafvad

Tiptipoldemor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 Trolle

Tiptipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

Tiptipoldefar

Peder Skram

Til Stovgård m.m.

Nævnt 1512

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tiptipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Rosensparre

Tiptipoldemor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 Rønnow

Tiptipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

Tiptipoldefar

Hans Iversen Juel

Lensmand

+før 1515

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

Tiptipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

 Lunge

Tiptipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tiptipoldefar

Henrik Friis

Til Stolliggård

Levede 1500

Tipoldemor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tiptipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Lunge

Tiptipoldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

 Lunge

Tiptipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

Tiptipoldefar

Vincents Iversen (Lunge)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til  Tostrup

+1532

Tiptipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 

 

  

 

Århus Domkirke. Epitafium over Otte Skeel og Ide Lunge

 

 

Otte Skeel til Katholm, Hessel, Birkelse, Odden, Broholm,

Valdbygård og Frøslevgård rejse 1619-27 udenlandsk med

sine brødre. 1627 var han hofjunker. 1632 var han løjtnant ved et

jysk kompagni. 1634 var han ridder og 1636 ritmester.

1638 blev han takseret til 746 Td. Htk.

Med Ide Lunge fik han 9 børn. 5 af dem døde som børn.

 

 

 

 

Epitafium med heraldik over Otte Skeel og Ide Lunge

 

  

                             

 

 

 

 

Otte Skeel

 

Ide Lunge

 

Adelsårbog

Epitafium

Adelsårbog

Epitafium

1. Skeel

Skeel

1. Lunge (Dyre)

Lunge (Dyre)

2. Friis (3 egern)

Friis (3 egern)

2. Brahe

 Brahe

3. Brahe

Brahe

3. Sehested

Sested

4. Gyldenstierne

Gyldenstierne

4. Rosenkrantz

 Rosenkrantz

5. Sandberg

Bild

5. Juel

Juel

6. Bild

Sandberg

6. Bille

Bille

7. Bille

Bille

7. Bille

Bille

8. Parsberg

Parsberg

8. Gøye

Gøye

9. Flemming

Flemming

9. Friis (skaktern)

Friis (skaktern)

10. Brockenhuus

Brockenhuus

10. Rud

Rud

11. Rud

Sommer

11. Juel

Juel

12. Bille

Bille

12. Ganz

Ganz

13. Sommer

Rud

13. Skram

Skram

14. Ulfeld

Ulfeld

14. Ulfstand

Ulfstand

15. Ulfstand

Dan

15. Ulfstand

Ulfstand

16. Podebusk

Podebusk

16. Sture

Sture

17. Dan

Ulfstand

17. Lunge

Lunge

18. Bild

Skinkel (søblade)

18. Lunge

Lunge

19. Bjørn

Skinkel (søblade)

19. Lunge

Viffert

20. Rantzau

Skinkel (søblade)

20. Rosenkrantz

Flemming

21. Skinkel (søblade)

(Hjerte med vinger)

21. Rosensparre

Rønnow

22. Skinkel (søblade)

Lunge

22. Rønnow

Rosensparre

23. Rosenkrantz

Rønnow

23. Rafvad

Rosenkrantz

24. Væbner

? Kalf

24. Trolle

? (Rønnow)

25. Lunge

Rønnow

25. Viffert

Rosenkrantz

26. Skinkel (søblade)

Rønnow

26. Flemming

Lunge

27. Rosenkrantz

Væbner

27. Bomøve (Lange)

Maltzan

28. Frille

Rosenkrantz

28. Maltzan

Lange (Bomøve)

29. Rønnow

Frille

29. Rønnow

Holck

30. Rønnow

Rosenkrantz

30. Rosenkrantz

Urne

31. Trolle

Rosenkrantz

31. Trolle

Trolle

32. Rosenkrantz

Trolle

32. Holck

Trolle