Århus Domkirke. Sten (Nr. 21). Slægtstavler for Else Ulfstand og Dorothea Gyldenstierne

 

Begge kvinder gift med

Christen Munk

Til Tåbdrup

+1579

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 Høeg

Mormor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

  Brok

Mor

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

  Gyldenstierne

Oldemor

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 

 

Morfar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

Oldefar

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

1. Kvinde

Else Truidsdatter

Ulfstand

+1565

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 Bille

Farmor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

  Ulfstand

Far

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

  Due

Oldemor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

Farfar

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

Oldefar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 Høeg

Mormor

Karine Pedersdatter

Høeg

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

  Sparre

Mor

Anne Mouridsdatter

Sparre

+1564

  Meinstorf

Oldemor

Elsof Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

 

 

Morfar

Mourids Jepsen Sparre

Til Svaneholm m.m.

+1534

Oldefar

Jep Tullesen (Sparre)

I Skurup

Levede 1484

2. Kvinde

Dorothea Mogensdatter

Gyldenstierne

+1583

 

 Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

Oldefar

Bent Bille

Til Søholm  m.m.

1440-1494

  Gyldenstierne

Far

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

  Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Farfar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 

Århus Domkirke. Gravsten (Nr. 21). Slægtstavler for Christen Munk

 

Gift 1. gang med

Else Ulfstand

+1565

 

Gift 2. gang med

Dorothea Gyldenstierne

+1583

 Juel

Oldemor

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1493

 

 Saltensee

Mormor

Edel Lagesdatter

Saltensee

Nævnt 1536

Oldefar

Lage Jepsen Saltensee

Til Starupgård

Nævnt 1438

  Spend

Mor

Maren Christensdatter

Spend

Levede 1544

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

Oldefar

Simond Spend

Til Kvistgård m.m.

Nævnt 1495

Mand

Christen Munk

Til Tåbdrup

+1579

 

 Breide

Oldemor

Dorte Breide

 

 Emmiksen

Farmor

Mette Esbernsdatter

Emmiksen

Oldefar

Esbern Emmiksen

+1474

  Munk

Far

Hans Munk

Til Krogsgård

+1535

  Munk

Oldemor

Else/Anne Stigsdatter

Munk

 

 

 

Farfar

Peder Munk

Til Krogsgård

Skifte 1479

Oldefar

Malte Iversen (Lange)

Til Klietrup

 

 

 

Gravsten Over Christen Munk, Else Ulfstand og Dorothea Gyldenstierne

 

 

Christen Munk til Tåbdrup var 1548 hofsinde.

Fra 1549 var han forlenet med Hammer i Norge.

1556-72 var han statholder i Norge og lensmand på Akershus,

Bratsberg, Gjemsø Kloster, Semgård og Tønsberg.

Under Syvårskrigen (1563-70) ledede han krigen i

Norge og gjorde indfald i Sverige.

1572-79 var han forlenet med Åkjær,

hvor han døde 1579.

Med Dorte Gyldenstierne fik han 3 børn.

 

 

 

Else Ulfstand, Christen Munk og Dorothea Gyldenstierne

 

 

De 8 våben over hver af stenens 3 personer er svære at se.

Over Dorothea Gyldenstierne ses Gyldenstierne- og Sparre-våben.