Ålum kirke, Viborg Amt. Epitafium. Slægtstavle for Christen Skeel

 

Gift 1. gang 1630 med

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 

 

 Podebusk

Tipoldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

Gift 2. gang 1649 med

Margrethe Jørgensd.

Lunge (Dyre)

1616-1653

 

 Parsberg

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Parsberg

+1587

Tipoldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

 

Gyldenstierne

Mormor

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 Bille

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 Friis

Mor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

 

 

 Bild

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 

 

Morfar

Niels Friis

Til Ørbæklunde m.m.

1544-1610

 Brockenhuus

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Navn

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Brahe

Farmor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

 

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1638

 

 Sommer

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

 

 

 Sandberg

Oldemor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

Tipoldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

 

 

Farfar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

 Flemming

Tipoldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

 

 

 

Ålum kirke, Viborg Amt. Slægtstavle for Birgitte Rud

 

Gift 1630 med

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 

 

 Bille

Tipoldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Brahe

Oldemor

Lisbeth Ottesdatter

Brahe

+1563

Tipoldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 

Gyldenstierne

Mormor

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 Podebusk

Tipoldemor

Jytte Podebusk

+1573

 

 

 

Oldefar

Henrik Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

Tipoldefar

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

Rosensparre

Mor

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

 

 Lange

Tipoldemor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

Tipoldefar

Oluf Nielsen

Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

 

 

Morfar

Oluf Rosensparre

Til Skarholt

1559-1624

 Bille

Tipoldemor

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

 

 

 

Oldefar

Steen Rosensparre

Til Skarholt

1523-1565

Tipoldefar

Jens/Niels Torbernsen

Til Skarholt

+1530

Navn

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 

 

 Høeg

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 

 Lykke

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Lykke

+1570

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 

 Hardenberg

Farmor

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar

Jakob Hardenberg

Til Hvedholm

+1542

Tipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Rud

Far

Corfitz Rud

Til Sandholt m.m.

1573-1630

 

 Daa

Tipoldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

 Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Tipoldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 

 

Farfar

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

Tipoldefar

Jørgen Rud

 Til Vedby

+1505

 

 

 

 

Ålum kirke, Viborg Amt. Slægtstavle for Margrethe Lunge

 

Gift 1649 med

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 

 

 Sture

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

 Gøye

Oldemor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

 Rosenkrantz

Mormor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

gans zu putlitz  Ganz

Tipoldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 

 

 

Oldefar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

Tipoldefar

Otte Holgersen

Til Boller

+1525

 Brahe

Mor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 

Morfar

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

 Rud

Tipoldemor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

(Bror: Tyge Brahe)

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til  Tostrup

+1532

Navn

Margrethe Jørgensd.

Lunge (Dyre)

1616-1653

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Sehested

Farmor

Anne Maltesdatter Sehested

1554-1621

 Juel

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

 

 

 

Oldefar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård

1529-1592

Tipoldefar

Jens Thomesen

(Sehested)

 Til Vellinghøj

+1555

 Lunge

Far

Jørgen Lunge (Dyre)

Til Odden m.m.

1577-1619

 

 Skram

Tipoldemor

Bege Pedersdatter

 Skram

+1562

 

 

 Juel

Oldemor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

Tipoldefar

Jørgen Hansen Juel

+1546/58

 

 

Farfar

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

 Friis

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

 

Oldefar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

 

 

 

 

Ålum kirke. Epitafium over Christen Skeel

 

 

Christen Skeel til Fusingø, Holbækgård, Gelskov, Vallø, Gunderup, Rudholt,

Gl. Køgegård, Bodum bispegård, Odden og Stensbæk var 1619 udenlandsk med

sine 2 brødre. De var i Tyskland, Nederlandene, England, Frankrig og Italien.

Han tjente 1627 under hoffanen, var 1632 løjtnant ved et jysk rytterkompagni.

1638 var han landkommisær i Jylland og blev takseret til 1453 td. htk.

1645-49 var han landkommissær i Sjælland.

1650 var han lensmand på Tryggevælde.

1658 deltog han i fredsforhandlingerne med den svenske konge.

Med Birgitte Rud fik han 10 børn, hvoraf 7 døde som små.

Med Margrete Lunge fik han 2 sønner, hvoraf 1 overlevede.

 

 

 

 

 

Skeel, Brahe, Friis, Gyldenstierne

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

 

Sten 1653 over Christen Skeel, Birgitte Rud og Margrethe Lunge

 

 

 

 

 

3-delt våben: Rud, Skeel, Lunge (Dyre)

 

 

 

Ålum kirke. Stole 1600.

 

Heraldik for Albret Skeel (1572-1638) og Berte Friis (1583-1652)

 

      

 

       Skeel                              Brahe                             Friis                               Gyldenstierne

 

 

 

 

Skeel-slægten på Fusingø

 

 

 

 

 

1. Albret Rytter (Skeel). Nævnt 1401.

 Marine/Anne Pig

 

 

 

2. Anders Skeel. Død 1459. Kirsten Hvas 

 

 

 

3. Albret Skeel. Levede 1499. Abel Dan

 

 

 

 

4. Anders Skeel. Død 1558. Karen Flemming.

Bege Rosenkrantz 

 

 

 

5. Albret Skeel. Død 1568. Kirsten Sandberg

 

 

 

 

6. Christen Skeel 1543-1595. Margrethe Brahe 

 

 

 

7. Albret Skeel 1572-1639. Berte Friis (af Hesselager)

 

 

 

8. Christen Skeel 1603-1659. Birgitte Rud.

Margrethe Lunge (Dyre)

 

 

 

9. Mogens Skeel 1650-1694. Helle Helene Rosenkrantz

  

 

10. Christian Ludvig Scheel von Plessen 1676-1752. Charlotte Amalie Skeel