Ålum kirke, Viborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Christen Skeel

 

Gift med

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

 Krognos

Tipoldemor

Abel Mattisdatter

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

Tipoldefar

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 

 Sommer

Mormor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

  Pig

Tipoldemor

Anne eller Berete

Pig

 

 

 

Oldefar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

Tipoldefar

Christen Sommer

Til Gjennerup

Nævnt 1408

 Sandberg

Mor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

 

 Present

Tipoldemor

Anna Present

 

 

 Skinkel

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

Tipoldefar

Jørgen Skinkel

Til Egeskov

 

 

Morfar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

 Sandberg

Tipoldemor

Mette Stangeberg

eller

N.N. Sandberg

 

 

 

Oldefar

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

Tipoldefar

Christiern Andersen

Af Høirup

Nævnt 1438

Navn

Christen Skeel

Til Hegnet

1543-1595

 

 

 Muus

Tipoldemor

Anne Lauridsdatter

(Muus)

Skifte 1492

 

 

 Bjørn

Oldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

Tipoldefar

Anders Jachimsen

Til Voergård

+1490

 

 Flemming

Farmor

Karen Hermansdatter

Flemming

 Rantzau

Tipoldemor

Karen Eilersdatter

(Rantzau)

Nævnt 1458

 

 

 

Oldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

Tipoldefar

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

 

 Kalf

Tipoldemor

?

 

 

 Dan

Oldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

Tipoldefar

Laurids Dan

I Faddersbøl

Nævnt 1459

 

 

Farfar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

 Krag

Tipoldemor

Kirsten Nielsdatter

Krag

 

 

 

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Møgtved m.m.

+1459

 

 

 

 

Ålum kirke, Viborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Margrethe Brahe

 

Gift med

Christen Skeel

Til Hegnet

1543-1595

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

Thott

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Bille

Til Allinde

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Navn

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 Rud

Farmor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 Markmand

Tipoldemor

Elsebe Ottesdatter

Markmand

 

 

 

 

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Brahe

Far

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

+ efter 1469

 

 

 Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdatter

Thott

Bror:

Tyge Brahe

1546-1601

 

 

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Tipoldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 

 

 

 

Ålum kirke. Gravsten over Christen Skeel og Margrethe Brahe   

 

     

 

Christen Skeel til Hegnet, Hammelmose, Fusingø og

Ulatrup tjente hos grev v. d. Lippe, Hamburg og

hertug Wilhelm af Lüneburg.

Han var forlenet med Smerup, Bøvling, Åkær og

Sønderlyng herred.

Han tjente i Syvårskrigen (1563-70) under Frands

Banners fane og blev såret ved Svarteraa.

1566 var han hofsinde.

Med Margrete Brahe fik han 7 børn, hvoraf

4 døde som børn.

 

 

 

Christen Skeel og Margrethe Brahe. Nærbillede 

 

 

 

Våben for Christen Skeel: Skeel, Sandberg, Flemming, Sommer, Dan,

Sandberg (løve), Bjørn, Rosenkrantz, Krag, Skinkel, Rantzau,

Rønnow?, Kalf, Pig, Mus, Krognos.

 

I forhold til Adelsårbogen er Present erstattet af et delt våben,

og på de 2 tomme felter har stenen Kalf og Krognos.

 

Våben for Margrethe Brahe: Brahe, Bille, Rud, Ulfstand, Lunge,

Rønnow, Rosenkrantz, Trolle, Thott, Lunge, Markmand,

Rosensparre, Kabel, Stormvasa, Gyldenstierne, Thott.

 

De 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen

og rækkefølgen er korrekt. 

 

 

 

 

Christen Skeel og Margrethe Brahe. Heraldik

 

 

Christen Skeel

 

 

 

 

Margrethe Brahe

 

 

 

Skeel, Sandberg  

 

 

 

 

Flemming, Sommer

 

 

 

 

 

 Dan, Sandberg  

 

 

 

 

 

Bjørn, Rosenkrantz

 

 

 

 

 

 

Krag, Skinkel 

 

 

 

 

 

 

 Rantzau, Rønnow? 

 

 

 

 

 

 Kalf, Pig

 

 

 

 

 

 Mus, Krognos

 

 

 

Brahe, Bille  

 

 

 

 

 Rud, Ulfstand

 

 

 

 

 

 Lunge, Rønnow 

 

 

 

 

 

 Rosenkrantz, Trolle

 

 

 

 

 

 

 Thott, Lunge 

 

 

 

 

 

 

 Markmand, Rosensparre

 

 

 

 

 

Kabel, Stormvasa

 

 

 

 

 

 Gyldenstierne, Thott