Ålsø kirke, Djursland. Gravsten. Slægtstavle for Mogens Lykkes fader Christoffer Lykke

 

Gift 1588 med

Edel Mogensdatter

(Harbou)

Levede 1635

 

 

 Present

Tipoldemor – MMMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor – MMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar – MMMF

Oluf Axelsen Thott

 ”den onde”

Til Vallø m.m.

+1464

 

  Rosenkrantz

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Gyldenstierne

Tipoldemor – MMFM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar – MMF

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

Tipoldefar – MMFF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 Krabbe

Mor – M

Olive Tygesdatter

Krabbe

1517-levede 1563

 

 Kabel

Tipoldemor – MFMM

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – MFM

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar – MFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Morfar – MF

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Glob

Tipoldemor – MFFM

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

 

 

 

Oldefar – MFF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar – MFFF

Morten Krabbe

Til Budstup m.m.

+1483

Navn

Christoffer Lykke

Til Buderupholm m.m.

Nævnt 1603

 

 

 Skinkel

Tipoldemor – FMMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar – FMMF

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 Bille

Farmor – FM

Maren Pedersdatter

Bille

+1528

 Lunge

Tipoldemor – FMFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – FMF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar – FMFF

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

 Lykke

Far – F

Iver Lykke

Til Buderupholm

+1555

 

 Rantzau

Tipoldemor – FFMM

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

 

 Bølle

Oldemor – FFM

Helvig Madsdatter

(Bølle)

Tipoldefar – FFMF

Mads Andersen (Bølle)

Af Grønderup

Nævnt 1463

 

 

Farfar – FF

Jakob Lykke

Til Skovsbo m.m.

+1541

 Bild

Tipoldemor – FFFM

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Levede 1464

 

 

 

Oldefar – FFF

Niels Lykke

Til Skovsbo

Levede 1484

Tipoldefar – FFFF

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382- (1444)

 

Ålsø kirke, Djursland. Gravsten. Slægtstavle for Mogens Lykkes moder Edel Harbou

 

Gift 1588 med

Christoffer Lykke

Til Buderupholm m.m.

Nævnt 1603

 

 

 Lunge

Tipoldemor – MMMM

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 

 Friis

Oldemor – MMM

Kirsten Henriksdatter

Friis

Tipoldefar – MMMF

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

 

 Glob

Mormor – MM

Mette Mogensdatter

Glob

Levede 1567

 Glob

Tipoldemor – MMFM

Johanne Nielsdatter

(Glob)

 

 

 

Oldefar – MMF

Mogens Pedersen Glob

Til Vesløsgård

Nævnt 1495

Tipoldefar – MMFF

Peder Mogensen

Til Galtrup

+1478

 Væbner

Mor – M

Kirsten Svendsdatter

(Væbner)

 

 Spend

Tipoldemor – MFMM

?

 

(Kaas eller Spend)

 

 

 Skale

Oldemor – MFM

Anne Ovesdatter

Skale

Tipoldefar – MFMF

Ove Skale

Til Ørumgård

Skifte 1510

 

 

Morfar – MF

Svend Pedersen (Væbner)

Til Ørumgård

Nævnt 1558

 Rosensparre

Tipoldemor – MFFM

?

 

 

 

Oldefar – MFF

Peder Terkelsen

Til Føvling

Levede 1502

Tipoldefar – MFFF

Terkel

Navn

Edel Mogensdatter

(Harbou)

Levede 1635

 

 

 Juel

Tipoldemor – FMMM

Ide Iversdatter

Juel

Af Davbjerggård

 

 

 Saltensee

Oldemor – FMM

Mette lagesdatter

(Saltensee)

 

Tipoldefar – FMMF

Lage Jepsen

Til Starupgård

Nævnt 1438

 

 Kaas

Farmor – FM

Edel Bertelsdatter

Kaas

Levede 1548

 Løvenbalk

Tipoldemor – FMFM

Marine Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 

Oldefar – FMF

Bertel Kaas

Til Nørgård

+1503

Tipoldefar – FMFF

Jens Kaas

Til Kaas

Levede 1429

 Harbou

Far – F

Mogens Mogensen (Harbou)

Til Sindinggård

Levede 1568

 

 Rodsteen

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 Løvenbalk

Oldemor – FFM

Marine Christensdatter

Nævnt 1499

 

Tipoldefar – FFMF

?

 

 

Farfar – FF

Mogens Jensen

Til Sindinggård

Nævnt 1511

 Bielke

Tipoldemor – FFFM

?

 

 

 

Oldefar – FFF

Jens Knudsen

Til Engbjerggård

Nævnt 1490

Tipoldefar – FFFF

Knud Nielsen

Nævnt 1467

 

 

 

 

Gravsten over Mogens Lykke

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

       

 

Mogens Lykke til Hessel (1589-1620)

studerede i Tyskland og Frankrig.

Han var ugift.

 

 

Mogens Lykke. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

Heraldik for Mogens Lykke

 

Fædrene

våben

 

Fædrene

våben

Mødrende

våben

 

Mødrende

våben

 

 

Lykke

Krabbe

 

 

Bille

Rosenkrantz

 

 

 

Bølle

Lunge 

 

 

 

Gyldenstierne

Thott 

 

 

Krumpen

Glob

 

 

 

Udsen

Kabel 

 

 

 

Present

Knob 

 

 

Skinkel

Krognos

 

 

Harboe

Væbner

 

 

Løvenbalk

Skale

 

 

 

Kaas

Glob 

 

 

 

Saltensee

Friis 

 

 

Juel

Kaas

 

 

 

Bielke

Løvenbalk 

 

 

 

Lunge

Rosensparre 

 

 

Glob

Rosteen

 

 

Tegning af

S. Abildgaard

 

 

 

 

De fædrene våben på venstre side: Lykke, Krabbe,

Bille, Rosenkrantz, Bølle, Lunge, Gyldenstierne, Thott,

Krumpen, Glob, Udsen, Kabel, Present, Knob, Skinkel, Krognos.

 

Der er 4 uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Den har Bild, Lunge, Gyldenstierne, Rantsau, hvor

stenen har Krumpen, Udsen, Knob, Krognos.

 

De mødrende våben på højre side: Harbou, Væbner,

Løvenbalk, Skale, Kaas, Glob (ørn), Saltensee, Friis,

Juel, Spend/Kaas, Bielke, Løvenbalk, Lunge,

Rosensparre, Glob (tern), Rodsteen.

 

Adelsårbogen har 5 felter, den ikke har våben til.

Stenen mener, at Marine Christensdatter (FFM) var

en Løvenbalk. Der findes dog ingen Christen Løvenbalk.

De øvrige 4 tomme felter er udfyldt med våben for

Bielke, Rodsteen, Rosensparre og Spend/Kaas, som

jeg ligeså tilfældigt som stenen har sat på anetavlen.