Ålsø kirke, Djursland. Gravsten 1600. Slægtstavle for Thomes Fasti

 

Gift 1575 med

Christence Gertsdatter

Bryske

1545-1611

Broder:

Strange Fasti

+1569

 

 Lunge

Tipoldemor

?

 

 

 Skale

Oldemor

Anne Ovesdatter

Skale

Tipoldefar

Ove Skale

Til Ørumgård

Skifte 1510

 

 Væbner

Mormor

Karine Pedersdatter

(Væbner)

Nævnt 1524

 Juel

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Peder Terkelsen

Til Føvling

Levede 1502

Tipoldefar

?

 Strangesen

Mor

Anne Clausdatter

Strangesen

+1592

 

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den  ildonde”

 

 

 Lange

Oldemor

Anne Clausdatter

(Lange)

 

Tipoldefar

Claus Jonsen

Til Nørholm

Nævnt 1423

 

 

Morfar

Claus Strangesen

Til Nørholm

+1513

  Dosenrode

Tipoldemor

1) Barbara Bosdatter

(Høeg)?

2) Mette Pedersdatter

3) Ingeborg Follertsd.

(Dosenrode)

 

 

 

Oldefar

Strange Nielsen

Til Nørholm

Levede 1498

Tipoldefar

Niels Strangesen

Til Norringtoft

+1424

Navn

Thomes Fasti

Til Vennergård m.m.

1538-1600

 

 

 Tornekrands

Tipoldemor

?

 

 

   Lillesparre

Oldemor

Karine Olufsdatter

(Lilliesparre)

 

Tipoldefar

Oluf Lilliesparre

Af Øland

 

 Spend

Farmor

Ellen Mogensdatter

Spend

 Skeel

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Mogens Spend

Til Udstrup

Tipoldefar

Jens Spend

 Fasti

Far

Christen Fasti

Til Vennergård

+1557

 

 Due

Tipoldemor

?

 

 

 Juel

Oldemor

Dorte Juel

”Af Gammel Rostved”

Kan ikke verificeres

Tipoldefar

?

 

 

 

Farfar

Gamle Thomes Fasti

Til Vennergård

Levede 1513

 Vognsen

Tipoldemor

NN. Vognsen

 

 

 

Oldefar

Christen Fasti

Til Vennergård

Nævnt

Tipoldefar

Splid Fasti

 

 

Ålsø, Djursland. Gravsten 1600. Slægtstavle for Christence Bryske

 

Gift 1575 med

Thomes Faste

Til Vennergård m.m.

1538-1600

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 Brahe

Oldemor

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 

 Ulfstand

Mormor

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

 Viffert

Mor

Anne Tønnesdatter

Viffert

+1586

 

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

 

 

 Reventlow

Oldemor

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

Tipoldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 

 

Morfar

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

 Rønnow

Tipoldemor

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

 

Oldefar

Tønne Palnesen (Viffert)

Levede 1532

Tipoldefar

Palne Jonsen

Nævnt 1445

Navn

Christence Gertsdatter

Bryske

1545-1611

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 

Gyldenstierne

Farmor

Karen Pedersdatter

(Gyldenstierne)

Skifte 1551

 Banner

Tipoldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1484

 

 

 

Oldefar

Peder Nielsen (Gyldenstierne)

Til Tim

+1492

Tipoldefar

Niels Eriksen (Gyldenstierne)

Af Lundenæs

+1484

 Bryske

Far

Gert Bryske

Til Dallund

+1552

 

 Skinkel

Tipoldemor

Cecilie Bernikesdatter

(Skinkel)

Enke 1474

 

 

 Hogenskild

Oldemor

Cecilie Pedersdatter

Hogenskild

Levede 1496

Tipoldefar

Peder Hogenskild

Levede 1467

 

 

Farfar

Eiler Bryske

Til Dallund m.m.

+1529

 Rønnow

Tipoldemor

N.N. Rønnow

 

 

 

Oldefar

Iven Bryske

Landsdommer på Fyn

+1469

Tipoldefar

Gert Hartvigsen Bryske

+1441

 

 

 

 

Ålsø kirke. Gravsten 1600. Af en Groningen-elev

 

Thomes Fasti og  Christence Bryske

 

 

Thomes Fasti Til Vennergård og Katholm blev uddannet ved nordtyske hoffer.

Han kom hjem 1558, blev hofjunker.

På Ditmarskentogtet blev han såret i højre øje.

 Han deltog i Syvårskrigen (1563-70) som fænrik ved den jyske fane.

Han blev forlenet med Sabro Herred og Lund på Mors.

Han og Christence Bryske fik ingen børn.

 

 

 

 

Thomes Fasti og  Christence Bryske. Nærbillede

 

 

 

 

 

Thomes Fasti og  Christence Bryske. Heraldik

 

 

 

 

 

 

1) Fasti

2) Strangensen 

3) Spend

4) Væbner

3) Juel

6) Lange

7) Lilliesparre

8) Skale 

 

5) Vognsen

6) Dosenrode 

Skeel

Juel 

Due/Glob

Rosenkrantz 

Tornekrands

Lunge

 

 

 

 

 

1) Bryske

2) Viffert 

3) Gyldenstierne

4) Ulfstand 

5) Hogskild

6) Reventlow 

7/ Bille

8) Brahe

 

13) Skinkel

10) Rønnow

11) Banner

12) Rosensparre 

9) Rønnow

14) Urne 

15) Lunge

16 Lunge

  

Adelsårbogen 5 tomme felter udfyldes med Skeel, Juel,

Due/Glob, Tornekrands, Lunge.

Adelsårbogens Munk er erstattet med Rosenkrantz.

 

 

 

 

Kalkmaleri 1596

 

 

2 våben: Fasti og Bryske

 

 

 

 

Prædikestol 1599/1609

 

 

      

 

Også altertavlen fra 1602 har Fasti og Bryske-våben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålsø. Gravsten af Gert von Groningen

 

Strange Fasti. Ugift. Død 1569

 

    

 

Om de 3 brødre Thomes, Mogens og Strange Fasti

blev det sagt, at hvor de lod sig drive ud, der skulle

Fanden ikke selv komme ind.

 

 

 

Strange Fasti. Heraldik

 

 

Venstre side med 8 fædrene våben: Fasti, Spend, Juel, Lilliesparre,

Vognsen (3 hoveder), Skeel, Due/Glob (ørn), Tornekrands.

 

Højre side med 8 mødrende våben: Strangesen (Bild), Væbner, Lange,

Skale, Dosenrode, Juel, Rosenkrantz, Lunge.

 

Adelsårbogen har 5 tomme felter for tipoldemødrene

Stenen erstatter Munk med Rosenkrantz.

Derudover udfylder den de tomme felter med

Skeel, Due/Glob, Tornekrands, Juel og Lunge.

 

Det er samme våben, som er på broderen Thomes Fastis sten.