Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium 1620. Slægtstavle for Jørgen Lunge

 

Gift 1605 med

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

 Sehested

Mor

Anne Maltesdatter

Sehested

1554-1621

 

 Bomøve

Tipoldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

 

 

 Juel

Oldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

Tipoldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

 

 

Morfar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 Viffert

Tipoldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

 

 

 

Oldefar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Tipoldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Navn

Jørgen Lunge

Til Odden m.m.

1577-1619

 

 

  Rafvad

Tipoldemor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 

 

 Skram

Oldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

Tipoldefar

Peder Skram

Til Stovgård m.m.

Nævnt 1512

 

 Juel

Farmor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 Rosensparre

Tipoldemor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

 

 

Oldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

Tipoldefar

Hans Iversen Juel

Til Svenstrup

+før 1515

 Lunge

Far

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

 

 Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

 

 

Farfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 Lunge

Tipoldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

 

 

 

Oldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Tipoldefar

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

 

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium 1620. Slægtstavle for Sophie Brahe

 

Gift 1605 med

Jørgen Lunge

Til Odden m.m.

1577-1619

 

 

 Holck

Tipoldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1541

 

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 

 Gøye

Mormor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

 

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

  Rosenkrantz

Mor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

  Maltzan

Tipoldemor

Anne Maltzan

 

 

 

  Ganz

Oldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz  von  Putlitz

+1525

Tipoldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

 

 

Morfar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

 Flemming

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Otte Holgersen

Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Tipoldefar

Holger Eriksen

Til Boller

+1496

Navn

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdater

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Farmor

Beate Clausdatter

 Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Brahe

Far

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Sofie Jørgensdatter Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Farfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1517-1571

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tostrup m.m.

+1532

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 

 

 

 

 

Ålborg Vor Frue kirke. Epitafium 1620 over Jørgen Lunge og Sophie Brahe

 

 

Jørgen Lunge til Odden, Birkelse, Holmegård og Hessel studerede fra

1591 i Strasburg, Genf og Padua. Han rejste i Frankrig og Italien.

Han deltog i den nederlandske krig, faldt i fangenskab og måtte løskøbe sig.

Han var lensmand på Vestervig Kloster, Ørum, Elsborg og Bahus.

1611 var han overstløjtnant og deltog med hæder i Kalmarkrigen.

1616 var han rigsmarsk og ridder.

Med Sophie Brahe fik han 9 børn.

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Lunge

 

Sophie Brahe

 

 

Lunge

Sehested

Juel

Bille

Friis

Juel 

 

Skram

Ulfstand 

 

Lunge

Viffert 

 

 

Rosensparre

Rønnow

 

 

Lunge

Bomøve 

 

 

Rafvad

Trolle

Brahe

Rosenkrantz

Bille

Gøye

Rud

Ganz 

 

Ulfstand

Sture 

 

Lunge

Flemming 

 

 

Rønnow

Rosenkrantz

 

 

Rosenkrantz

Maltzan

 

 

Trolle

Holck

 

 

  

De 16 våben for Jørgen Lunge/Dyre og Sophie Brahe er i overensstemmelse med Adelsårbogen

og opsætningen er korrekt.

 

 

 

 

Portræt af Jørgen Lunge og Sophie Brahe