Ålborg Vor Frue. Epitafium 1641. Slægtstavle for Jens Styggesen Høeg (Banner)

 

Gift 1625 med

Margrethe Christensd.

Holck

1598-1661

 

 

 Høg

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Bege Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1562

Tipoldefar

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

 

 Lange

Mormor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 Saxstrup

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

 

 

 

Oldefar

Erik Nielsen Lange

+1519

Tipoldefar

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1500 (Ditmarsken)

 Ulfstand

Mor

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 

Morfar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Tipoldefar

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Navn

Jens Høeg (Banner)

Til Vang m.m.

1591-1648

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Farmor

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge m.m.

1446-1520

 Høeg

Far

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

1560-1630

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Enke 1506

 

 

 Krumpen

Oldemor

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

Tipoldefar

Jørgen Krumpen

Nævnt 1497

 

 

Farfar

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

 Banner

Tipoldemor

Elline Nielsdatter

(Banner)

 

 

 

Oldefar

Jacob Eskildsen

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

Tipoldefar

Eskild Nielsen

Til Vittrup m.m.

+1494

 

 

 

Ålborg Vor Frue. Epitafium 1641. Slægtstavle for  Margrethe Holck

 

Gift 1625 med

Jens Høeg (Banner)

Til Vang m.m.

1591-1648

 

 

  Rud

Tipoldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 

 Krummedige

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Tipoldefar

Henrik Hartvigsen Krummedige

Til Valen

+1530

 

 Bille

Mormor

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

 Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 

Oldefar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Krafse

Mor

Karen Eilersdatter

Krafse

1561-1602

 

 Present

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

 

 

 Hak

Oldemor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

Tipoldefar

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

 

 

Morfar

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

 Lunge

Tipoldemor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

 

 

 

Oldefar

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

Tipoldefar

Jesper Krafse

Høvedsmand

Levede 1504

Navn

Margrethe Christensd.

Holck

1598-1661

 

 

 Saxstrup

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

+1553

 

 

 Lange

Oldemor

Sidsel Nielsdatter

Lange

Tipoldefar

Niels Mogensen Lange

Til Knudsbøl

+1500

 

 Reventlow

Farmor

Magdalene Andersdatter

Reventlow

Levede 1602

 Flemming

Tipoldemor

Anne Andersdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Anders Jacobsen (Reventlow)

Til  Søbo

+1535

Tipoldefar

Jacob Knudsen (Reventlow)

Til Søbo m.m.

Levede 1503

 Holck

Far

Christen Holck

Til Rønhave m.m.

1558-1641

 

 Schrandi

Tipoldemor

Magdalene Hansdatter

Schrandi

 

 

 Lund

Oldemor

Cathrine Henriksdatter

Lund

Tipoldefar

Henrik Lund

Til Lundsgård

 

 

 

Farfar

Henrik Holck

Til Rønhave m.m.

1515-1579

 Pogwisch

Tipoldemor

Anna Henriksdatter

Pogwisch

Nævnt 1535

 

 

 

Oldefar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

Tipoldefar

Godske Holck

Til Rønhave

Nævnt 1506

 

 

 

Ålborg Vor Frue.

 

Epitafium 1641 over Jens Høeg og Margrethe Holck

 

 

Jens Høeg til Vang og Bustrup gjorde krigstjeneste udenlandsk.

1612 var han korporal i Kalmarkrigen.

1619 var han hofjunker, 1624 løjtnant og deltog i toget til Tyskland.

1625 tog han sin afsked og blev ritmester over et jysk kompagni.

Han var lensmand på Stjernholm og Gulland.

Under krigen 1645 faldt han i svensk fangenskab.

1648 blev han ridder.

Med Margrethe Holck fik han 7 børn.

 

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

 

 

 

 

Venstre Side. Våben for Jens Høeg:

Øverst: Høeg, Ulfstand. Derefter Bille, Lange, Krumpen, Podebusk,

Ulfstand, Rosenkrantz, Banner, Bille, Rosenkrantz, Rosenkrantz,

Høg, Rønnow, Saxstrup, Trolle.

 (Rigtig, lidt forkert opsat).

 

Højre side. Våben for Margrethe Holck;

Øverst: Holck, Krafse. Derefter Reventlow, Bille, Lunge, Hak,

Lange, Krummedige, Pogwisch, Lunge, Flemming, Gyldenstierne,

Skinkel, Present, Saxstrup, Rud.

(Lunge og Skinkel burde være Lund og Schrandi)