Åkirkeby, Bornholm. Gravsten. Slægtstavler for Sweder Ketting og 2 hustruer

 

 

 

Mormor

 

 

Mor

?

Morfar

Kvinde

Thalia

+1572

 

Farmor

 ?

Far

?

Farfar

 

Gift 2. gang med

 

 

 

 

 

Mormor

 

 

Mor

?

Morfar

Mand

Sweder Ketting

Høvedsmand

+1573

 

Farmor

 Ketting

Far

?

 

Farfar

 

Gift 1. gang med

 

 

 

 

 

Mormor

 

 

Mor

?

Morfar

Kvinde

Johanna

+1568

 

Farmor

 ?

Far

?

Farfar

 

 

 

 

Åkirkeby, Bornholm.

 

Gravsten 1572 over Sweder Ketting, Johanna og Thalia

 

 

Sweder Ketting var Lübecks høvedsmand på Bornholm.

 

 

 

Johanna,  Sweder Ketting og Thalia