Åby kirke, Ålborg Amt. Prædikestol. Slægtstavler for Jørgen Lunge og Sophie Brahe

 

 

 

 Sture

Oldemor – MMM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 Gøye

Mormor – MM

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

Oldefar – MMF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Rosenkrantz

Mor – M

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

gans zu putlitz  Ganz

Oldemor – MFM

Margrethe Jespersdatter

Ganz von Putlitz

+1525

 

 

Morfar – MF

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

Oldefar – MFF

Otte Holgersen

Til Boller

+1525

Kvinde

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 Ulfstand

Oldemor – FMM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Farmor – FM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Oldefar – FMF

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 Brahe

Far – F

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

 Rud

Oldemor – FFM

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

Farfar – FF

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Oldefar – FFF

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Gift 1605 med

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Mormor – MM

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

Oldefar – MMF

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 Sehested

Mor – M

Anne Maltesdatter

Sehested

1554-1621

 Juel

Oldemor – MFM

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

 

 

Morfar – MF

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård

1529-1592

Oldefar – MFF

Jens Thomesen (Sehested)

 Til Vellinghøj

+1555

Mand

Jørgen Lunge (Dyre)

Til Odden m.m.

1577-1619

 

 Skram

Oldemor – FMM

Bege Pedersdatter

 Skram

+1562

 

 Juel

Farmor – FM

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

Oldefar – FMF

Jørgen Hansen Juel

+1546/58

 Lunge

Far – F

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

 Friis

Oldemor – FFM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

Farfar – FF

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

Oldefar – FFF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

 

 

 

Åby kirke, Ålborg Amt. Prædikestol 1632.

 

 

Jørgen Lunge til Odden, Birkelse, Holmegård og Hessel

studerede fra 1591 i Strasburg, Genf og Padua.

Han rejste i Frankrig og Italien.

Han deltog i den nederlandske krig,

 faldt i fangenskab og måtte løskøbe sig.

Han var lensmand på Vestervig Kloster,

Ørum, Elsborg og Bahus.

1611 var han overstløjtnant og deltog med

hæder i Kalmarkrigen.

1616 var han rigsmarsk og ridder.

Med Sophie Brahe fik han 9 børn.

 

Epitafium ses i Ålborg Vor Frue kirke

 

 

 

Heraldik for Jørgen Lunge og Sophie Brahe

 

Prædikestol